Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 13. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan, %-osuus väestöstä 2011, %-osuus väestöstä

  Tavaroita tai palveluita koskevaan tiedonetsintä Matka- ja majoituspalveluiden selailu Pankkiasioiden hoitaminen Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myynti Käytettyjen tavaroiden ostaminen
  %-osuus väestöstä
16-24v 87 52 72 19 28
25-34v 91 73 98 25 38
35-44v 93 75 93 23 29
45-54v 83 67 87 13 18
55-64v 62 53 72 11 12
65-74v 34 30 45 5 6
           
Opiskelija 88 53 69 18 31
Työllinen 86 71 91 19 24
Eläkeläinen 38 31 48 6 7
           
Perusasteen koulutus 62 39 55 12 17
Keskiasteen koulutus 76 59 84 18 25
Korkea-asteen koulutus 88 77 92 17 22
           
Pääkaupunkiseutu 83 73 86 18 22
Suuret kaupungit 79 57 81 17 23
Muut kaupunkimaiset kunnat 77 59 80 15 22
Taajaan as/maaseutum. kunnat 69 53 73 16 21
           
Miehet 78 56 79 21 27
Naiset 75 63 79 11 17
Yhteensä 76 60 79 16 22

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2011, Liitetaulukko 13. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kuukauden aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan, %-osuus väestöstä 2011, . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tau_013_fi.html