Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.11.2011

Allt valnligare att använda internet utanfor hemmet


Korrigerad 14.6.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

För allt fler är internet ett dagligt redskap. Enligt Statistikcentralens undersökning använder redan 89 procent av 16–74-åringarna internet och tre av fyra gör det dagligen. Av de röstberättigade använde 43 procent någon valmaskin före det senaste valet. Smarttelefoner köps mest av personer under 45 år och av män.

Internetanvändningen 2011

  Använt Internet under de senaste 3 mån. Använder vanligen internet flera gånger om dagen Köpt via nätet under de senaste 3 mån. Använt någon social nätverkstjänst under de senaste 3 mån. Använder internet via bärbar dator utanför hemmet och arbetet Använder internet via mobiltelefon i 3G-nätverket Har smarttelefon i eget bruk Använde minst en valmaskin på internet före riksdagsvalet
%-andel av befolkning i 16–74 års ålder %-andel av befolkning i 18–74 års ålder
16–24 år 99 73 56 86 26 36 53 63 1)
25–34 år 100 80 67 78 35 46 55 66
35–44 år 99 76 64 58 36 47 60 58
45–54 år 95 60 46 29 30 26 42 41
55–64 år 81 41 26 15 18 13 28 30
65–74 år 53 23 10 6 11 5 11 16
                 
Män 89 61 44 43 30 39 49 42
Kvinnor 88 57 47 46 22 19 35 45
Totalt 89 59 45 45 26 29 42 45
1) Befolkning i 18–24 års ålder.

Användningen av internet ökar framför allt i äldre åldersgrupper. Enligt undersökningen om användning av informations- och kommunikationsteknik ökade andelen internetanvändare bland 65–74-åringar med tio procentenheter till 53 procent på ett år. Finland ligger nära toppen i Europa vad gäller internetanvändning.

Utrustning och nätförbindelser som lämpar sig för internetanvändning utanför hemmet och arbetet blir allt vanligare. Av finländarna hade 42 procent tillgång till en smarttelefon våren 2011. Smarttelefoner köps mest av personer under 45 år och av män. En bärbar dator fanns i 67 procent av hushållen. Av hushållen hade 33 procent en trådlös bredbandsförbindelse från sin dator till ett mobiltelefonnät. År 2010 var andelen bara 24 procent. Internetanvändningen ökar i och med att smarttelefoner blir vanligare.

Internetanvändningen via mobiltelefon i 3G nätverket över tredubblades till 29 procent under åren 2009–2011. Bland männen var andelen 39 procent och bland kvinnorna 19 procent. Det blir också vanligare att använda internet mobilt via bärbar dator. Av 16–74-åringarna använde 30 procent internet utanför hemmet, skolan eller arbetet våren 2011. Männen använder mobilt internet mer än kvinnorna.

Internet används mest för skötsel av ärenden, informationssökning och kommunikation. Nästan varannan finländare hade under de senaste tre månaderna köpt något i en nätbutik. Vanligt är också att sköta ärenden med myndigheter via nätet. Av 16–74-åringarna hade 58 procent sökt information på myndigheters sidor under det senaste året och 40 procent hade returnerat en ifylld blankett på nätet.

Internet är en etablerad informationskälla gällande val. Av 16 –74-åringarna hade 49 procent sökt information på nätet om partierna och kandidaterna före riksdagsvalet våren 2011. Mest sökte man information på partiernas och kandidaternas webbplatser och bloggar (34 %). Valkampanjernas nyaste redskap, de sociala nätverkstjänsterna, var inte populära.

Av 18–74-åringarna använde 45 procent en valmaskin före valet. Bara fem procent av dem upplevde att valmaskinen inverkade mycket på deras val av parti. Trettio procent upplevde att den inverkade mycket. Inverkan är större på valet av kandidat. Valmaskinen inverkade mycket på valet av kandidat hos 14 procent och något hos 48 procent.


Källa: Användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tie_001_sv.html