Liitetaulukko 12. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä

  Hakenut tietoja viranomaisten internetsivuilta Hakenut internetistä virallisia lomakkeita täyttämistä varten 1) Lähettänyt täytettyjä lomakkeita viranomaisille internetin kautta
  %-osuus väestöstä
16-24v 57 49 42
25-34v 78 70 62
35-44v 81 67 63
45-54v 67 50 44
55-64v 51 42 34
65-74v 33 25 21
75-89v 9 8 5
       
Opiskelija 65 55 46
Työllinen 69 56 50
Eläkeläinen 27 20 17
       
Perusasteen koulutus 33 27 22
Keskiasteen koulutus 55 46 40
Korkea-asteen koulutus 78 65 58
       
Pääkaupunkiseutu 71 57 51
Suuret kaupungit 60 51 43
Muut kaupunkimaiset kunnat 54 46 41
Taajaan as/maaseutum. kunnat 48 39 34
       
Miehet 57 48 43
Naiset 56 46 40
       
Kaikki 16-89v 57 47 41
Kaikki 16-74v 61 51 45
1) Kysymystä tarkennettu edellisestä vuodesta.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2013, Liitetaulukko 12. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_012_fi.html