Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 17. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä

  Tavaroita tai palveluita koskevaan tiedonetsintään Matka- ja majoituspalveluiden selailuun Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvän tiedon etsintä Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myyntiin Käytettyjen tavaroiden ostamiseen
  %-osuus väestöstä
16-24v 85 56 60 15 26
25-34v 95 76 73 22 43
35-44v 93 80 74 28 37
45-54v 86 72 59 17 25
55-64v 68 59 53 11 15
65-74v 46 41 40 8 7
75-89v 15 10 15 1 1
           
Opiskelija 86 55 65 11 23
Työllinen 88 76 65 21 30
Eläkeläinen 37 32 33 6 7
           
Perusasteen koulutus 53 37 38 10 15
Keskiasteen koulutus 75 60 56 18 27
Korkea-asteen koulutus 88 79 71 18 25
           
Pääkaupunkiseutu 81 68 66 16 23
Suuret kaupungit 76 61 62 18 23
Muut kaupunkimaiset kunnat 72 60 55 17 24
Taajaan as/maaseutum. kunnat 68 53 47 13 23
           
Miehet 77 58 49 19 26
Naiset 70 61 63 12 21
           
Kaikki 16-89v 73 60 56 16 23
Kaikki 16-74v 79 65 60 17 26

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2013, Liitetaulukko 17. Internetin käyttö palveluita ja tuotteita koskevan tiedon etsintään, pankkiasioihin, tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai käytettyjen tavaroiden ostamiseen 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_017_fi.html