Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Internetin käytön yleiset muutokset (korjattu 25.11.2014)

1.1 Kotien tietotekniikka ja internet-liittymät

Korjattu 25.11.2014. Korjaus merkitty punaisella

Suomalaisten kotien tietotekniikan ja internet-yhteyksien muutokset jatkuvat. Ensinnäkin niin sanotut mobiililaitteet eli älypuhelimet ja tabletit yleistyvät. Jo 60 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti älypuhelinta vuonna 2014. Vuotta aikaisemmin osuus oli 49 prosenttia. Tablettitietokone oli käytössä 32 prosentissa kotitalouksista, kun vuonna 2013 sellainen oli 19 prosentissa talouksista.

Toinen muutos koskee varsinaisia tietokoneita. Kannettavat tietokoneet ovat jo pitkään korvanneet pöytäkoneita. Pöytäkoneet harvenivat kodeissa myös vuonna 2014. Niiden kotitalouspeitto laski 40:stä 38:aan prosenttiin. Uutta vuonna 2014 oli se, että kannettavien tietokoneiden yleistyminen pysähtyi. Vielä tämän vuosikymmenen alkuvuosina kannettavat tietokoneet yleistyivät nopeasti. Keväällä 2014 66 prosentissa talouksista oli käytettävissä kannettava tietokone eli se oli yhtä yleinen kuin edellisenä vuonna. Taloudet ovat alkaneet hankkia yhä yleisemmin kannettavien tietokoneiden sijasta tablettitietokoneita.

Taulukko 1. Tietokoneiden ja internet-liittymien lukumäärä kotitalouksissa 2013 ja 2014

  Pöytätietokone Kannettava tietokone Tablettitietokone Internet-liittymä
  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Lukumäärä %-osuus talouksista    
1 32 33 43 44 24 16 20 29
2 5 6 15 16 6 2 23 24
3 tai ueampia 1 1 8 7 2 1 37 28
Yhteensä 38 40 66 67 32 19 80 81

Kolmas muutos laitekannassa on kotien internet-liittymien lukumäärän kasvu. Yhä yleisemmin kodeissa on useita internet-liittymiä. 60 prosentilla talouksista oli kaksi tai useampi internet-liittymä keväällä 2014. Peräti 37 prosentilla talouksista oli kolme tai useampi liittymä. Usean liittymän talouksien osuus kasvoi yhdeksän prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Usean liittymän talouksissa on yleensä kiinteän laajakaistan lisäksi langaton internet-liittymä matkapuhelinverkon kautta joko tietokoneesta, tabletista tai puhelimesta. Langattomat internet‑liittymät yleistyvät nopeasti. Keväällä 2014 jo 43 prosentissa talouksista oli tietokoneessa langaton laajakaista matkapuhelinverkon kautta. Osuus oli viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Langatonta laajakaistaa matkapuhelimesta käyttävien talouksien osuus nousi vuonna 2014 57 prosenttiin 44:stä prosentista.

1.2 Internetin käyttö

Internetin käyttö yleistyy Suomessa enää yli 55-vuotiaiden ikäluokissa. Netin käyttäjien osuus 55–64-vuotiaista kasvoi vuonna 2014 viisi prosenttiyksikköä 90 prosenttiin ja 65–74-vuotiaistakin kolme prosenttiyksikköä 68 prosenttiin. Tutkimuksen ikääntyneimmässä ryhmässä, 75–89-vuotiaissa, netin käyttäjien osuus kasvoi prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin. Koko 16–89-vuotiaasta väestöstä 86 prosenttia käytti internetiä (85 % 2013).

Suomalaiset käyttävät internetiä yhä useammin. Nettiä useasti päivässä käyttävien osuus kasvoi vuonna 2014 kaikissa ikäryhmissä, vähintään hieman. Koko 16–89-vuotiaasta väestöstä monesti päivässä nettiä käyttävien osuus nousi kolme prosenttiyksikköä 64 prosenttiin.

Kuvio 1. Internetiä viimeisten kolmen kuukauden aikana käyttäneiden osuus 2011–2014

Kuvio 1. Internetiä viimeisten kolmen kuukauden aikana käyttäneiden osuus 2011–2014

Kuvio 2. Internetiä monta kertaa päivässä käyttävien osuus 2011–2014

Kuvio 2. Internetiä monta kertaa päivässä käyttävien osuus 2011–2014

Internetin päivittäisten käyttökertojen lisääntyminen liittyy tablettien ja älypuhelimien yleistymiseen. Niillä nettiyhteys on aina mukana ja helposti käytettävissä. Internetin mobiili käyttö onkin yleistynyt pitkään. 54 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti matkapuhelimella internetiä muualla kuin kotona tai työpaikalla vuonna 2014. Osuus kasvoi seitsemän prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Kannettavalla tietokoneella nettiä oli käyttänyt kodin ja työpaikan ulkopuolella matkapuhelinverkon tai WLANin kautta 31 prosenttia (v. 2013 28 %) ja tablettitietokoneella 25 prosenttia (v. 2013 13 %). Mobiili netin käyttö matkapuhelimella on voimakkaammin ikäsidonnaista kuin kannettavalla tietokoneella ja tabletilla. Kannettavalla ja tabletilla mobiili netin käyttö on suurin piirtein yhtä yleistä ikäryhmissä aina 44-vuotiaisiin asti.

Kuvio 3. Internetin käyttö matkapuhelimella, kannettavalla tietokoneella ja tabletilla muualla kuin kotona tai työpaikalla 2014

Kuvio 3. Internetin käyttö matkapuhelimella, kannettavalla tietokoneella ja tabletilla muualla kuin kotona tai työpaikalla 2014

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2014, 1. Internetin käytön yleiset muutokset (korjattu 25.11.2014) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_kat_001_fi.html