Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 22. Internetin käyttö viestien kirjoittamiseen ja poliittisten mielipiteiden kirjoittamiseen 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusast., asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Kirjoittanut viestejä internetiin (poislukien sähköpostin kayttö) Kirjoittanut jollekin Internetsivustolle yhteiskunnallisia tai poliittisia mielipiteitä
%-osuus väestöstä
16-24v 83 10
25-34v 79 10
35-44v 64 9
45-54v 44 5
55-64v 31 6
65-74v 14 3
75-89v 5 1
     
Opiskelija 82 10
Työllinen 57 7
Eläkeläinen 13 3
     
Perusasteen koulutus 40 5
Keskiasteen koulutus 49 6
Korkea-asteen koulutus 51 9
     
Pääkaupunkiseutu 59 10
Suuret kaupungit 54 8
Muut kaupunkimaiset kunnat 44 5
Taajaan as/maaseutum. kunnat 39 5
     
Miehet 45 8
Naiset 50 6
     
Kaikki 16-89v 47 7
Kaikki 16-74v 52 7

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015, Liitetaulukko 22. Internetin käyttö viestien kirjoittamiseen ja poliittisten mielipiteiden kirjoittamiseen 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusast., asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tau_014_fi.html