Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2021

E-handeln befinner sig i ett brytningsskede

Femtiosju procent av finländarna i åldern 16–89 år hade köpt något på internet under de senaste tre månaderna. Andelen som köpte olika tjänster minskade, medan andelen som köpte varor ökade. Femtioåtta procent av de sysselsatta hade jobbat hemifrån, över hälften av dem dagligen. Av finländarna i åldern 16–89 år använde 93 procent internet och 82 procent flera gånger om dagen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik år 2021.


Källa: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning 2021, Statistikcentralen

Förfrågningar: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2021/sutivi_2021_2021-11-30_tie_001_sv.html