Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2016

Barnafödandet vanligast bland 30–34-åringar

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar är barnafödandet idag vanligast bland 30–34-åringar, något vanligare än bland 25–29-åringar. Bland 35–39-åringar föds det relativt sett fler barn än bland 20–24-åringar, där fruktsamheten har minskat betydligt de senaste åren. När det gäller 40–44-åringar har fruktsamheten fortsatt att öka något. Ökningen började i mitten av 1970–talet. Under de senaste fem åren har fruktsamheten minskat klart bland 20–34-åringar.

Fruktsamhetstal efter åldersgrupp 1965–2015

Fruktsamhetstal efter åldersgrupp 1965–2015

Andelen 30-åringar och äldre av det summerade fruktsamhetstalet var 54 procent år 2015. I början av 1970-talet var andelen en fjärdedel. År 2008 överskreds 50-procentsgränsen. Det summerade fruktsamhetstalet berättar hur många barn en kvinna kalkylmässigt föder under sin livstid, om fruktsamhetstalen per åldersgrupp förblir oförändrade i förhållande till det år som utgör grunden för beräkningen.

Fruktsamhetstalet bland 35–44-åringar har ökat betydligt, från 22 barn per tusen kvinna till 36 barn per tusen kvinna.

Första levande födda efter moderns och faderns medelålder 1985–2015

Första levande födda efter moderns och faderns medelålder 1985–2015

Levande födda i äktenskapet och utom äktenskapet 1990–2015, procent

Levande födda i äktenskapet och utom äktenskapet 1990–2015, procent

Summerat fruktsamhetstal efter moderns härkomst 1990–2015

Summerat fruktsamhetstal efter moderns härkomst 1990–2015

Källa: Födda 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 08.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Födda [e-publikation].
ISSN=1798-2405. Översikt 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/synt/2015/02/synt_2015_02_2016-12-08_tie_001_sv.html