Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.11.2005

Yritysten määrä kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2004

Vuonna 2004 maassamme toimi Tilastokeskuksen mukaan 232 305 yritystä. Yritysten määrä kasvoi 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Määrä lisääntyi 1990-luvun loppupuoliskolla vuosittain keskimäärin 3,5 prosenttia. 2000-luvun alkuvuosina yritysten määrän kasvu alentui keskimäärin vajaaseen prosenttiin vuodessa ja on vuonna 2004 siis vähän nopeutunut.

Yrityksissä työskenteli 1 312 245 henkilöä, mikä on 0,3 prosenttia eli noin 4 200 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä lisääntyi eniten rakentamisessa. Lisäys oli 5 600 henkilöä eli 4,6 prosenttia. Kaupan toimialalla henkilöstö lisääntyi edellisvuoden tapaan puolella prosentilla, pääasiassa suurissa yrityksissä. Teollisuudessa henkilöstön määrä väheni edelleen vuonna 2004. Vähenemisestä huolimatta teollisuus työllisti kuitenkin eniten eli 30,5 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Toisena oli kauppa 18 prosentin ja kolmantena liike-elämän palvelut reilun 12 prosentin osuudellaan.

Vuonna 2004 henkilöstön määrä kasvoi sekä pienissä että keskisuurissa yrityksissä yhteensä lähes 9 000 hengellä. Suurissa, vähintään 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä henkilöstön määrä sen sijaan väheni 4 648 hengellä. Kaikkien yritysten henkilöstöstä 61,7 prosenttia työskenteli pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tuhannesta yrityksestä keskimäärin 997 oli pieniä ja keskisuuria.

Yritysten liikevaihto oli 300 miljardia euroa vuonna 2004, kasvua edellisvuodesta 5,6 prosenttia. Yritysten liikevaihto kasvoi kaikissa kokoluokissa. Pienyrityksissä kokonaisliikevaihto kasvoi reilut viisi, keskisuurissa vajaat neljä ja suurissa yrityksissä seitsemän miljardia euroa. Yritysten liikevaihto henkilöä kohden on noussut runsaat viisi prosenttia edellisvuodesta.

Suomessa toimivista yrityksistä neljä prosenttia kuuluu yritysryhmiin. Näiden yritysten henkilöstö muodostaa kaikkien yritysten työvoimasta 54,5 prosenttia ja liikevaihdosta 72,7 prosenttia.

Yritysrekisterin konsernirekisterin mukaan Suomessa toimi vuonna 2004 kaikkiaan 5 338 yritysryhmää. Niistä 2 388 oli kotimaisia ja 2 890 ulkomaisia (tuntemattomia 60). Yritysryhmät työllistivät 724 000 henkilöä, joista kotimaisissa yritysryhmissä työskenteli 74 prosenttia.

Henkilöstön määrä PK-yrityksissä ja suurissa yrityksissä 1993 - 2004.

Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Suomen yritykset 2004. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2004/syr_2004_2005-11-30_tie_001.html