Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 30.11.2005

Antalet företag ökade med 1,7 procent år 2004

År 2004 fanns det enligt Statistikcentralen 232 305 företag i Finland. Antalet företag ökade med 1,7 procent från året innan. Under slutet av 1990-talet ökade antalet i genomsnitt med 3,5 procent per år. Under de första åren på 2000-talet avtog ökningen av antalet företag i medeltal till något under en procent på årsnivå, år 2004 har ökningen således blivit något snabbare.

I företagen arbetade 1 312 245 personer, vilket är 0,3 procent, dvs. omkring 4 200 personer mer än året innan. Antalet anställda ökade mest inom byggverksamheten, där ökningen var 5 600 personer, dvs. 4,6 procent. Inom handeln ökade antalet anställda med en halv procent såsom under föregående år, främst i stora företag. Inom industrin minskade antalet anställda fortsättningsvis år 2004. Trots nedgången sysselsatte industrin ändå mest, dvs. 30,5 procent av anställda i alla företag. På andra plats var handeln med 18 procent och på tredje plats företagstjänster med en andel på drygt 12 procent.

År 2004 ökade antalet anställda både i små och medelstora företag med totalt omkring 9 000 personer. Däremot minskade antalet anställda i stora företagen med 4 648 personer. Av de anställda i alla företag arbetade 61,7 procent i små och medelstora företag. Av tusen företag var i genomsnitt 997 små och medelstora, dvs. med färre än 250 anställda.

År 2004 var företagens omsättning 300 miljarder euro, en ökning på 5,6 procent från året innan. Företagens omsättning ökade i alla storleksklasser. I småföretag ökade totalomsättningen med drygt fem miljarder euro, i medelstora med något under fyra och i stora företagen med sju miljarder euro. Företagens omsättning per person har ökat med drygt fem procent från föregående år.

Fyra procent av företagen i Finland hör till någon företagsgrupp. De anställda i dessa företag utgör 54,5 procent av arbetskraften i alla företag och 72,7 procent av omsättningen.

Enligt företagsregistrets koncernregister fanns det år 2004 totalt 5 338 företagsgrupper i Finland. Av dem var 2 388 inhemska och 2 890 utländska (60 okända). Företagsgrupperna sysselsatte 724 000 personer, av vilka 74 procent arbetade i inhemska företagsgrupper.

Antalet anställda i PK-företag och i stora företag 1993-2004

Källa: Företags- och arbetsställeregister, Företag i Finland 2004. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 30.11.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2004/syr_2004_2005-11-30_tie_001_sv.html