Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 30.11.2006

Yritysten määrä kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 2005

Vuonna 2005 maassamme toimi Tilastokeskuksen mukaan 236 435 yritystä. Yritysten määrä kasvoi 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Määrä lisääntyi 1990-luvun loppupuoliskolla vuosittain keskimäärin 3,5 prosenttia. 2000-luvun alkuvuosina yritysten määrän kasvu alentui keskimäärin vajaaseen prosenttiin vuodessa, nopeutui 1,7 prosenttiin vuonna 2004 ja on siis pysynyt suunnilleen samoissa lukemissa vuonna 2005.

Yrityksissä työskenteli 1 328 451 henkilöä, mikä on 1,2 prosenttia eli 16 200 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä lisääntyi suhteellisesti eniten teknisissä ja liike-elämän palveluissa. Lisäys oli 6 400 henkilöä eli neljä prosenttia. Kaupan toimialalla henkilöstö lisääntyi 2,8 prosentilla. Lisäys tapahtui suurissa yrityksissä. Kaupan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä henkilöstömäärä väheni. Teollisuudessa henkilöstön määrä väheni edelleen vuonna 2005. Vähenemisestä huolimatta teollisuus työllisti edelleen selvästi eniten eli 29,8 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Toisena oli kauppa reilun 18 prosentin ja kolmantena tekniset ja liike-elämän palvelut vajaan 13 prosentin osuudellaan.

Vuonna 2005 henkilöstön määrä kasvoi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yhteensä 8 900 henkilöllä. Myös suurissa yrityksissä henkilöstön määrä lisääntyi reippaasti, 7300 henkilöä. Kaikkien yritysten henkilöstöstä 61,6 prosenttia työskenteli pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tuhannesta yrityksestä keskimäärin 998 oli pieniä ja keskisuuria yrityksiä, siis yrityksiä, joiden henkilöstömäärä oli alle 250.

Yritysten liikevaihto oli 318,5 miljardia euroa vuonna 2005. Kasvua oli kuusi prosenttia edellisvuodesta. Pienyrityksissä kokonaisliikevaihto kasvoi reilut seitsemän ja suurissa yrityksissä 11,5 miljardia euroa. Keskisuurissa yrityksissä liikevaihto väheni noin 200 miljoonaa euroa. Yritysten liikevaihto henkilöä kohden on noussut noin viisi prosenttia edellisvuodesta.

Suomessa toimivista yrityksistä neljä prosenttia kuuluu konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö muodostaa kaikkien yritysten työvoimasta 54,6 prosenttia ja liikevaihdosta 73,3 prosenttia.

Yritysrekisterin konsernirekisterin mukaan Suomessa toimi vuonna 2005 kaikkiaan 5 495 konsernia. Niistä

1 802 oli täysin kotimaisia, 566 kotimaisomisteisia monikansallisia ja 3 127 ulkomaisia. Konsernit työllistivät Suomessa 734 000 henkilöä, joista kotimaisissa konserneissa työskenteli noin 74 prosenttia.

Henkilöstön määrä PK-yrityksissä ja suurissa yrityksissä 1994-2005

Lähde: Suomen yritykset 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: http://tilastokeskus.fi/til/syr/index.html

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2005/syr_2005_2006-11-30_tie_001.html