Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 29.11.2007

Yritysten määrä kasvoi edelleen vuonna 2006

Vuonna 2006 maassamme toimi Tilastokeskuksen mukaan 250 378 yritystä. Yritysten määrä kasvoi 3,4 prosenttia edellisvuodesta. Yritysten määrä oli kuitenkin kaikkiaan 5,9 prosenttia eli 14 000 suurempi kuin vuonna 2005, koska yritysten määrässä näkyy yritysrekisterin tietopohjan laajentuminen sisältämään myös kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisävelvolliset yksiköt. Laajennus vaikuttaa lähinnä toimialan kiinteistö- ja vuokrauspalvelut yritysten lukumäärään. 2000-luvun alkuvuosina yritysten määrän kasvoi keskimäärin lähes prosenttiin vuodessa, vuosina 2004 ja 2005 kasvu oli lähes kaksi prosenttia ja lisääntyi siis edelleen vuonna 2006.

Yrityksissä työskenteli 1 377 732 henkilöä, mikä on 3,7 prosenttia eli 49 300 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä lisääntyi kaikilla toimialoilla, suhteellisesti eniten teknisissä ja liike-elämän palveluissa, joissa lisäys oli lähes kymmenen prosenttia. Kiinteistö- ja vuokrauspalveluissa henkilöstön määrä kasvoi 7,7 prosenttia. Merkittävästi henkilöstön määrä lisääntyi myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, noin seitsemän prosenttia. Teollisuudessa henkilöstön määrä lisääntyi lähes prosentin vuonna 2006. Teollisuus työllisti edelleen selvästi eniten eli 29 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä. Toisena tässä suhteessa oli kauppa lähes 18 prosentin osuudellaan ja kolmantena tekniset ja liike-elämän palvelut lähes 14 prosentin osuudellaan.

Vuonna 2006 henkilöstön määrä kasvoi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yhteensä 34 725 henkilöllä. Myös suurissa yrityksissä henkilöstön määrä lisääntyi reippaasti, 14 555 henkilöä. Kaikkien yritysten henkilöstöstä 61,9 prosenttia työskenteli pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Osuus on kasvanut 0,3 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Tuhannesta yrityksestä keskimäärin 998 oli pieniä ja keskisuuria yrityksiä, siis yrityksiä, joiden henkilöstömäärä oli alle 250.

Yritysten liikevaihto oli 347,6 miljardia euroa vuonna 2006. Kasvua oli yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Pienissä yrityksissä kokonaisliikevaihto kasvoi noin kaksi ja puoli miljardia euroa. Keskisuurissa yrityksissä liikevaihdon kasvu oli 3,7 miljardia euroa edellisvuoden lievän laskun jälkeen. Suurissa yrityksissä liikevaihto lisääntyi melkein 23 miljardia euroa. Yritysten liikevaihdon kasvu henkilöä kohden on pysynyt viiden prosentin tienoilla.

Suomessa toimivista yrityksistä noin neljä prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö muodosti kaikkien yritysten työvoimasta 54,7 prosenttia ja liikevaihdosta 74,5 prosenttia.

Yritysrekisterin konsernirekisterin mukaan Suomessa toimi vuonna 2006 kaikkiaan 5 594 konsernia. Niistä 1 751 oli täysin kotimaisia, 580 kotimaisomisteisia monikansallisia ja 3 2631) ulkomaisomisteisia. Konsernit työllistivät Suomessa 757 000 henkilöä, joista noin 73 prosenttia työskenteli kotimaisissa konserneissa.

PK- ja suurten yritysten osuudet henkilöstöstä 1994 - 2006, %

1) Luku korjattu 3.12.2007. Oli aiemmin 263.

Lähde: Suomen yritykset 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2006/syr_2006_2007-11-29_tie_001.html