Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 29.11.2007

Antalet företag ökade ytterligare år 2006

År 2006 fanns det enligt Statistikcentralen 250 378 företag i Finland. Antalet företag ökade med 3,4 procent från året innan. Antalet företag var dock totalt 5,9 procent fler (14 000 företag) jämfört med år 2005, eftersom också de enheter som är skattskyldiga för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet finns med i och med utvidgningen av dataunderlaget i företagsregistret. Utvidgningen påverkar närmast antalet företag inom näringsgrenen fastighets- och uthyrningstjänster. Under början av 2000-talet ökade antalet företag med i genomsnitt något under en procent per år, åren 2004 och 2005 något under två procent och ökade således ytterligare år 2006.

I företagen arbetade 1 377 732 personer, vilket är en ökning på 3,7 procent, dvs. 49 300 personer, jämfört med året innan. Antalet företag ökade inom alla näringsgrenar, relativt sätt mest inom tekniska tjänster och företagstjänster, där ökningen var något under tio procent. Antalet personal inom fastighets- och uthyrningstjänster ökade med 7,7 procent. En betydande personalökning fanns också inom hotell- och restaurangverksamheten, omkring sju procent. Inom industrin ökade antalet anställda med något under en procent år 2006. Industrin sysselsatte fortfarande klart mest, dvs. 29 procent av de anställda i alla företag. Näst mest sysselsatte handeln med något under 18 procent och tredje mest tekniska tjänster och företagstjänster med något under 14 procent.

År 2006 ökade antalet anställda i små och medelstora företag med totalt 34 725 personer. Också i de stora företagen var ökningen rejäl, 14 555 personer. Av de anställda i alla företag arbetade 61,9 procent i små och medelstora företag. Andelen har ökat med 0,3 procentenhet från året innan. Av tusen företag var i genomsnitt 998 små och medelstora företag, dvs. företag med färre än 250 anställda.

År 2006 uppgick företagens omsättning till 347,6 miljarder euro, dvs. en ökning på nio procent från året innan. I små företag ökade den totala omsättning med omkring två och en halv miljarder euro. I medelstora företag var ökningen 3,7 miljarder efter en lätt nedgång föregående år. I stora företag ökade omsättningen med nästan 23 miljarder euro. Ökningen av företagens omsättning per anställd har legat kring fem procent.

Omkring fyra procent av företagen i Finland hörde till någon koncern. De anställda i dessa företag utgjorde 54,7 procent av arbetskraften i alla företag och 74,5 procent av omsättningen.

Enligt företagsregistrets koncernregister fanns det totalt 5 594 koncerner i Finland år 2006. Av dem var 1 751 helt inhemska, 580 finlandsägda multinationella och 3 263 utländska koncerner. Koncernerna sysselsatte i Finland 757 000 personer, av vilka omkring 73 procent arbetade i inhemska koncerner.

Sme-företagens och storföretagens andel av de anställda 1994 - 2006, %

Källa: Företag i Finland 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 29.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2006/syr_2006_2007-11-29_tie_001_sv.html