Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Katsaus yrityksiin, toimipaikkoihin ja konserneihin

Yritykset 2007 - 2010

Vuonna 2007 yritysrekisterin tilaston tietopohja laajeni perheviljelmillä ja metsätiloilla, joiden tulot maa- tai metsätaloudesta ylittivät määritellyn tilastorajan. Lisäyksen jälkeen yrityksiä oli 308 917. Ne työllistivät 1,5 miljoonaa henkilöä ja niiden kokonaisliikevaihto oli 374,6 miljardia euroa.

Vuonna 2008 yritysten määrä lisääntyi neljällä prosentilla, henkilöstö reilulla prosentilla ja liikevaihto kuudella prosentilla. Seuraavana vuonna yritysten määrä väheni laman seurauksena ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Pudotus oli tosin lievä, vain prosentin kymmenyksen verran. Henkilöstömäärä väheni vajaat neljä prosenttia ja liikevaihto 15 prosenttia.

Vuonna 2010 yritys- ja henkilöstömäärät pienenivät edelleen lievästi. Suomessa toimi 318 951 yritystä, jotka työllistivät 1,44 miljoonaa henkilöä palkansaajina ja yrittäjinä. Liikevaihto kääntyi taas kasvuun ja kokonaisliikevaihtoa kertyi yhteensä 358,9 miljardia euroa.

Taulukko 1. Yritykset , henkilöstö ja liikevaihto 2007–2010

Vuosi Yritykset Henkilöstö Liikevaihto
mrd. euroa
2007 308 917 1 481 870 374,6
2008 320 952 1 502 213 396,6
2009 320 682 1 447 403 336,2
2010 318 951 1 444 031 358,9

Toimialarakenne

Vuonna 2010 alkutuotannon eli maa-, metsä- ja kalatalouden yrityksiä oli 56 000. Näillä toimialoilla työskenteli palkansaajina ja yrittäjinä 67 000 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi metsä- ja kalataloudesta 1,5 miljardia euroa. Maatalouden liikevaihtoa ei tilastoida.

Jalostus

Jalostukseen luetaan toimialat Kaivostoiminta ja louhinta, Teollisuus, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto sekä Rakentaminen. Jalostuksen toimialoilla oli 65 000 yritystä, henkilöstöä 490 000 ja liikevaihtoa 164 miljardia euroa. Osuus kaikista yrityksistä oli 20 prosenttia, henkilöstöstä 35 prosenttia ja liikevaihdosta 46 prosenttia.

Jalostustoimialoista hallitsevin on Teollisuus. Teollisuusyritysten määrä on ollut laskusuunnassa tarkasteluperiodilla 2007–2010 ja jo aiemminkin. Sama koskee teollisuuden henkilöstöä. Vuodesta 2007 vuoteen 2010 henkilöstön määrä väheni 55 000 henkeä. Teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuosittain lukuun ottamatta lamavuotta 2009, jolloin liikevaihto supistui 24 prosenttia.

Rakennusyrityksiä oli vuonna 2010 noin 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta pari tuhatta enemmän kuin vuonna 2007. Henkilöstön määrä lisääntyi kaksi prosenttia vuodesta 2009. Vuoteen 2007 verrattuna henkilöstöä oli vajaan prosentin verran vähemmän. Rakentamisen liikevaihto pieneni niukasti vuodesta 2009 ja vuodesta 2007 vähennys on pari prosenttia.

Palvelut

Palvelutoimialojen yrityksiä oli 197 000 vuonna 2010 ja nämä työllistivät 878 000 henkilöä. Yritysten liikevaihto oli yhteensä 193 miljardia euroa. Palveluyrityksiä oli 62 prosenttia yrityskannasta, niiden henkilöstöä 61 prosenttia koko henkilöstöstä ja liikevaihtoa 54 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihtosummasta.

Palvelutoimialoista kaupan osuus oli edelleen selvästi suurin. Yritysten lukumäärä väheni lähes tuhannella mutta siitä huolimatta henkilöstön määrä lisääntyi 600:lla. Kaupan liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia. Vuoteen 2007 verraten kaupan yrityksiä oli noin 1 200 vähemmän, henkilöstöä suunnilleen saman verran enemmän ja liikevaihtoa reilut kaksi miljardia (kaksi prosenttia) vähemmän.

Teknisten ja liike-elämän palvelujen toimialoilla (M ja N) oli yhteensä suunnilleen saman verran yrityksiä kuin kaupassa eli 45 300, mutta liikevaihto (20 miljardia euroa) oli vain vajaan viidenneksen kaupan liikevaihdosta (116 miljardia euroa). Henkilöstöä oli 192 000 (kaupassa 250 700). Mainittujen toimialojen merkitys on ollut kasvamaan päin. Vuonna 2009 henkilöstö ja liikevaihto supistuivat, mutta vuodesta 2007 henkilöstömäärä on kasvanut neljä prosenttia, liikevaihto kahdeksan prosenttia ja yrityksiä oli kahdeksan prosenttia enemmän.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa oli kasvua edelleen. Yritysten määrä lisääntyi kaksi prosenttia, henkilöstö yhdeksän prosenttia ja liikevaihto 11 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna vastaavat kasvuprosentit olivat: yritysten määrä kahdeksan prosenttia, henkilöstö 26 prosenttia ja liikevaihto 40 prosenttia.

Kuvio 1. Yritysten määrän jakaantuminen alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin 2007–2010

Kuvio 1. Yritysten määrän jakaantuminen alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin 2007–2010

Kuvio 2. Yritysten henkilöstön jakaantuminen alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin 2007–2010

Kuvio 2. Yritysten henkilöstön jakaantuminen alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin 2007–2010

Kuvio 3. Yritysten liikevaihdon jakaantuminen alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin 2007–2010, 1 000 euroa

Kuvio 3. Yritysten liikevaihdon jakaantuminen alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin 2007–2010, 1 000 euroa

Toimipaikat maakunnittain

Vuonna 2010 toimipaikkojen määrä väheni kaikissa muissa maakunnissa paitsi Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Näissäkin maakunnissa lisäykset olivat pieniä. Keski-Pohjanmaalla toimipaikat vähenivät viisi prosenttia, Kymenlaaksossa ja Kainuussa vajaat kaksi prosenttia. Muualla vähennykset olivat pienempiä.

Toimipaikkojen henkilöstömäärä kasvoi yhdeksässä maakunnassa ja laski yhdessätoista maakunnassa. Varsinais-Suomessa henkilöstömäärä supistui suhteellisesti eniten, noin kolme prosenttia. Keski-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä vähennys oli vähän yli prosentin luokkaa ja muissa kahdeksassa maakunnassa alle prosentin. Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa henkilöstömäärä kasvoi pari prosenttia ja muissa kuudessa maakunnassa prosentin.

Toimipaikkojen liikevaihto kasvoi koko maassa lukuun ottamatta Varsinais-Suomea, missä se laski 0,3 prosenttia. Suurimmat lisäykset olivat Lapissa 20 prosenttia, Itä-Uudellamaalla 17 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 14 prosenttia. Liikevaihto kasvoi maan keskimääräistä kasvua enemmän yhdeksässä maakunnassa.

Taulukko 2. Toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto maakunnittain 2010 ja muutokset edellisvuodesta

Maakunta Toimipaikkoja Muutos lkm Henkilöstö Muutos hlö Liikevaihto Muutos lv
Uusimaa 90 591 -0,6 490 408 -0,2 161 537 7,9
Itä-Uusimaa 7 206 -0,6 22 577 -0,5 10 919 16,7
Varsinais-Suomi 34 416 0,0 123 769 -2,6 25 467 -0,3
Satakunta 16 101 -1,3 61 211 -0,6 13 961 10,8
Kanta-Häme 11 560 -0,2 41 296 1,1 7 456 5,6
Pirkanmaa 30 768 0,3 129 323 -0,1 27 053 6,5
Päijät-Häme 12 743 -1,4 49 983 -1,3 8 874 2,9
Kymenlaakso 10 610 -1,7 42 873 -0,1 8 772 6,9
Etelä-Karjala 7 844 -0,2 31 383 1,0 6 943 7,9
Etelä-Savo 10 549 -1,1 33 018 1,7 4 651 3,8
Pohjois-Savo 15 328 -1,3 54 481 -0,4 9 129 2,7
Pohjois-Karjala 9 795 -1,1 33 409 2,0 5 733 13,6
Keski-Suomi 16 178 -0,9 62 541 -0,6 11 553 4,3
Etelä-Pohjanmaa 17 146 -0,3 47 663 1,0 8 541 4,8
Pohjanmaa 13 404 -0,7 48 786 0,8 11 276 -0,2
Keski-Pohjanmaa 5 142 -4,9 16 924 -1,4 3 656 8,3
Pohjois-Pohjanmaa 22 573 0,8 92 083 1,1 17 930 4,8
Kainuu 4 461 -1,8 16 301 1,2 2 470 11,0
Lappi 11 287 -1,1 39 239 2,0 8 995 20,1
Ahvenanmaa - Åland 2 554 -1,0 9 267 -0,7 2 053 11,5
Yhteensä 350 256 -0,6 1 446 534 -0,1 356 970 6,9

Vuoteen 2007 verrattuna vuonna 2010 oli toimipaikkoja 12 prosenttia enemmän, henkilöstöä niillä 3 prosenttia enemmän ja liikevaihtoa puolisen prosenttia vähemmän.

Toimipaikkojen määrä on lisääntynyt kaikissa maakunnissa. Suhteellisesti eniten muutosta oli Kymenlaaksossa, missä toimipaikkoja oli 45 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Etelä-Pohjanmaalla toimipaikkojen määrä lisääntyi 25 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 27 prosenttia.

Henkilöstö väheni viidessä maakunnassa ja lisääntyi muualla. Suurimmat vähennykset olivat Päijät-Hämeessä (kuusi prosenttia), Pohjois-Savossa (neljä prosenttia) ja Etelä-Savossa (kolme prosenttia). Kymenlaaksossa henkilöstön lisäys oli suurin, 21 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla oli lisäystä 17 prosenttia ja Keski-Suomessa 11 prosenttia.

Tarkasteltavalla aikavälillä liikevaihto kasvoi suhteellisesti eniten Etelä-Pohjanmaalla, 25 prosenttia. Kymenlaaksossa liikevaihto lisääntyi 20 prosenttia. Muissa maakunnissa, joissa liikevaihto kasvoi, kasvuprosentit olivat alle kymmenen. Liikevaihto väheni suhteellisesti eniten Lapissa, 13 prosenttia. Päijät-Hämeessä vähennystä oli kymmenen prosenttia ja Etelä-Savossa kahdeksan prosenttia.

Konsernit vuonna 2010

Konserneiksi lasketaan sellaiset yritysryhmät, joilla on Suomessa konsernirakenne ja jotka suomalaisen konsernirakenteen velvoittamina täyttävät konsernitilipäätöksen. Lisäksi konserneihin lasketaan mukaan monikansallisiin konserneihin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset, vaikka niillä ei olekaan konsernirakennetta Suomessa. Vuonna 2010 tiedot kerättiin 6 608 konsernista. Konserneihin kuuluvien Suomessa toimivien yritysten vuoden 2010 yhteenlaskettu liikevaihto oli 269 1) miljardia euroa ja ne työllistivät
750 000 henkilöä.

Lukumäärältään eniten konserneja oli kaupan toimialalla. Vuonna 2010 Suomessa toimineista konserneista 2 013 toimi kaupassa, 1 191 kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, 1 147 teollisuudessa. Teollisuudessa merkittävin yksittäinen toimiala henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna oli metalliteollisuus.

Taulukko 3. Konsernit emon omistajatyypin mukaan vuonna 2010

Emon omistajatyyppi Konsernien lkm Lkm-osuus % Henkilöstö Hlö-osuus % Liikevaihto mrd. euroa Lv-osuus %
Yksityinen kotimainen 2 196 33 456 310 61 166 62
Julkisyhteisö 81 1 69 441 9 31 12
Ulkomainen 4 331 66 221 789 30 72 27
Yhteensä 6 608 100 747 540 100 269 100

Kotimaisen henkilöstön perusteella 20 suurinta konsernia on lueteltu taulukossa 4. Ne työllistivät Suomessa noin 182 000 henkilöä, mikä vastaa 24 prosenttia kaikkien konsernien Suomessa toimivasta henkilöstöstä.

Taulukko 4. Kotimaisen henkilöstön mukaan 20 suurinta konsernia Suomessa vuonna 2010

Konserni Toimiala Toimialanimike
NOKIA 26 300 Viestintälaitteiden valmistus
ITELLA 53 100 Postin yleispalvelu
KESKO 47 191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²)
ISS 81 210 Kiinteistöjen siivous
VR 49 100 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
UPM-KYMMENE 17 120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
METSO 28 950 Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
YIT-YHTYMÄ 43 220 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
NORDEA PANKKI SUOMI 64 190 Muu pankkitoiminta
STORA ENSO 17 120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
SANOMA 58 130 Sanomalehtien kustantaminen
ABB 27 110 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
STOCKMANN 47 192 Tavaratalot (yli 2500 m²)
SOK 46 901 Yleistukkukauppa
FINNAIR 51 101 Säännöllinen lentoliikenne
FAZER 10 820 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
RAUTARUUKKI 24 100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
METSÄLIITTO 17 110 Massan valmistus
LASSILA TIKANOJA 81 210 Kiinteistöjen siivous
LEMMINKÄINEN 43 210 Sähköasennus

Kahdenkymmenen liikevaihdoltaan suurimman konsernin konsernitilinpäätöksissä ilmoitetut konsolidoidut liikevaihdot (koti- ja ulkomainen liikevaihto) olivat yhteensä noin 164 miljardia euroa. Yli neljän miljardin euron konsolidoituun liikevaihtoon ylsi 16 konsernia ja nämä työllistivät koti- ja ulkomailla yhteensä noin 337 000 henkilöä.

Monikansallisiksi konserneiksi on luokiteltu Suomessa toimivat ulkomaalaisomisteiset konsernit ja sellaiset suomalaisomisteiset konsernit, joilla on tytäryrityksiä myös ulkomailla. Ulkomaalaisomisteisiin konserneihin lasketaan myös mukaan monikansallisiin yritysryhmiin kuuluvat Suomessa toimivat yksittäiset yritykset. 2) Suomalaiset monikansalliset konsernit työllistivät Suomessa noin 356 000 henkilöä, ja ulkomaalaisomisteiset konsernit noin 222 000 henkilöä.

Suomessa toimivilla konserneilla oli ulkomailla 6 549 tytäryritystä, joista 5 528 oli suomalaisomisteisten 3) ja 1 021 ulkomaalaisomisteisten konsernien tyttäriä.

Merkittävimmät konsernien määräysvaltamaat konsernien lukumäärien ja henkilöstön määrän perusteella ovat Ruotsi (634 konsernia, 74 000 henkilöä), Yhdysvallat (552 konsernia, 25 000 henkilöä), Saksa (355 konsernia, 15 000 henkilöä) ja Britannia (217 konsernia, 17 000 henkilöä).


1) Konsernien liikevaihto on laskettu summaamalla Suomessa toimivien emo- ja tytäryritysten liikevaihtotiedot, mikäli ei toisin mainita. Liikevaihto ei siten vastaa konsernitilinpäätöksessä ilmoitettua konsolidoitua liikevaihtoa, johon kuuluu sekä koti- että ulkomainen liikevaihtoa.
2) Näillä Suomessa liikevaihtoa tekevillä tai Suomeen palkkaa maksavilla ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä ei ole konsernirakennetta Suomessa (Suomessa sijaitsevalla yrityksellä ei ole tytäryrityksiä).Edellä mainittuja ulkomaisten konsernien yksittäisiä tytäryrityksiä oli vuoden 2010 aineistossa 3908. Näistä julkaistaan tarkempaa tietoa Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastossa.
3) Näistä julkaistaan tarkempaa tietoa Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilastossa.

Lähde: Yritysrekisteri, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 25.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2010, Katsaus yrityksiin, toimipaikkoihin ja konserneihin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2010/syr_2010_2011-11-25_kat_001_fi.html