Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 25.11.2011

Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010

Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna 2010. Henkilöstön määrä oli 1 444 000 ja liikevaihtoa kertyi 358,9 miljardia euroa. Yrityksiä oli 1 700 ja henkilöstöä 3 400 vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia eli 22,7 miljardia euroa.

Yritysten lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys 2000–2010 (2000=100)

Yritysten lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys 2000–2010 (2000=100)

Yritysten määrä väheni eniten kaupan alalla. Siellä oli 974 yritystä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Teollisuusyritysten määrä väheni 694:llä ja kiinteistöalan yritykset 614:llä. Yritysten määrä lisääntyi puolestaan eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa, 425 yritystä. Muun palvelutoiminnan yritykset lisääntyivät 277:llä, ammatillisen, tieteellisen ja teknillisen toiminnan yritykset 252:lla.

Henkilöstömäärän vähentyminen teollisuudessa jatkui edelleen ja oli 16 000 henkilöä (viisi prosenttia). Myös kuljetus ja varastointi -toimialan henkilöstön määrä väheni edelleen, 2 700 henkilöä (kaksi prosenttia). Informaatio- ja viestintäalalla sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa henkilöstö väheni myös kahden prosentin verran. Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä kasvoi eniten sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Lisäys oli yhdeksän prosenttia ja 4 400 henkilöä. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa lisäys oli 3 600 henkilöä (neljä prosenttia). Rakentamisessa henkilöstö väheni 8 570 henkilöä vuonna 2009 mutta lisääntyi 3 000 henkilöllä vuonna 2010.

Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toimialoilla paitsi rakentamisessa. Teollisuuden liikevaihto kasvoi 8,5 miljardia euroa eli seitsemän prosenttia, ja samaan seitsemän prosentin kasvuun ylsi kauppa 7,3 miljardilla eurolla. Suhteellisesti voimakkainta kasvu oli kaivostoiminnassa, missä liikevaihto kasvoi 26 prosenttia. Energiantuotannossa (toimiala Sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto; jäähdytysliiketoiminta) kasvuprosentti oli 20.

Kaikista yrityksistä 99,1 prosenttia oli pieniä eli alle 50 henkilöä työllistäviä. Ne työllistivät 48 prosenttia koko henkilöstöstä ja niiden liikevaihto-osuus oli 35 prosenttia. Keskisuuria, 50–249 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 0,7 prosenttia. Näiden henkilöstö oli 16 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 16 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Yli 250 henkilöä työllistävien suurten yritysten osuus kaikista yrityksistä oli 0,2 prosenttia. Suurten yritysten osuus henkilöstöstä oli 36 prosenttia ja liikevaihdosta 49 prosenttia. Henkilöstömäärä lisääntyi pienissä yrityksissä prosentin verran, väheni keskisuurissa yrityksissä kaksi prosenttia ja suurissa prosentin. Pienten yritysten liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia, keskisuurten neljä prosenttia ja suurten reilut seitsemän prosenttia.

Yrityksistä noin kolme prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö muodosti 52 prosenttia kaikkien yritysten työvoimasta ja 73 prosenttia liikevaihdosta. Osuudet ovat olleet lähes samat edellisinäkin vuosina. Yritysrekisterin mukaan konserneja oli kaikkiaan 6 608. Niistä 1 634 oli täysin kotimaisia. Konserniyritykset työllistivät Suomessa 750 000 henkilöä.


Lähde: Yritysrekisteri, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen (09) 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 280,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2010/syr_2010_2011-11-25_tie_001_fi.html