Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 26.11.2012

Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2011 seitsemän prosenttia edellisvuodesta

Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 322 232 yritystä vuonna 2011. Henkilöstöä oli 1 486 000 yrittäjinä ja palkansaajina ja liikevaihtoa kertyi 385,2 miljardia euroa. Yrityksiä oli 3 300 eli prosentin verran enemmän kuin edellisvuonna ja henkilöstöä kolme prosenttia, 42 100 henkilöä enemmän. Liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia kuten edellisenäkin vuonna ja kasvu 26,3 miljardia euroa.

Yritykset, henkilöstö ja liikevaihto 2007–2011

Vuosi Yritykset Henkilöstö Liikevaihto mrd.euroa
2007 308 917 1 481 868 374,6
2008 320 952 1 502 213 396,6
2009 320 682 1 447 403 336,2
2010 318 951 1 444 031 358,9
2011 322 232 1 486 137 385,2

Teollisuusyrityksiä oli 21 700 ja lukumäärä väheni noin sadalla yrityksellä edellisvuodesta. Teollisuus työllisti 331 000 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi 700 henkilöllä.. Teollisuuden liikevaihto kasvoi seitsemällä prosentilla 132 miljardiin euroon. Rakentamisen toimialalla oli positiivinen vuosi. Yritysten määrä kasvoi 550:llä ja oli yhteensä 41 400. Henkilöstöä oli 155 000 ja siinä lisäystä 8 800 henkilöä eli kuusi prosenttia edellisvuodesta. Rakennustoiminnassa liikevaihtoa kertyi 26,4 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvuprosentti oli yhdeksän ja euromääräinen lisäys 2,3 miljardia. Jalostustoimintoihin luettavista toimialoista eniten kasvoi kuitenkin kaivostoiminta ja louhinta, missä henkilöstö lisääntyi 10 prosentilla ja liikevaihto 16 prosentilla.

Kaikista toimialoista eniten yrityksiä oli kaupan alalla, yhteensä 45 200. Määrä väheni noin kahdella sadalla edellisvuodesta. Henkilöstöä oli kaikkiaan 254 300 ja lisäys edellisvuodesta oli 3 600 henkilöä. Kaupan liikevaihto kasvoi kahdeksalla prosentilla, 8,7 miljardilla eurolla 124,5 miljardiin euroon. Palveluissa toimiala Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta oli toiseksi suurin yritysten määrällä mitattuna. Tällä toimialalla oli 33 100 yritystä, henkilöstöä 95 000 ja liikevaihtoa 12,9 miljardia euroa. Yritysten määrä kasvoi kaksi prosenttia, henkilöstömäärä seitsemän prosenttia ja liikevaihto 13 prosenttia. Henkilöstön määrällä mitattuna edellistä suurempia toimialoja olivat Kuljetus ja varastointi sekä Hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Edellisessä oli henkilöstöä 130 700 ja jälkimmäisessä 118 500. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan henkilöstö kasvoi 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja liikevaihto 12 prosenttia. Viime vuosina reippaasti kasvaneella Terveys- ja sosiaalipalvelut -toimialalla henkilöstö lisääntyi seitsemällä prosentilla ja liikevaihto 12 prosentilla.

Pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Niiden henkilöstö oli 65 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 51 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Osuuksissa ei ole tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Keskisuurten, 50–249 henkilöä työllistävien yritysten määrä ja henkilöstö kasvoi keskimääräistä enemmän. Lukumäärä kasvoi seitsemän prosenttia ja henkilöstö kuusi prosenttia, kun keskimääräiset vastaavat kasvuluvut olivat pk-yrityksillä yksi prosentti ja 3,5 prosenttia ja kaikilla yrityksillä yksi ja kolme prosenttia. Suuria, yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä ja ne työllistivät 35 prosenttia koko henkilöstöstä ja tuottivat 49 prosenttia liikevaihdosta.

Yritysrekisterin mukaan konserneja oli kaikkiaan 7 138, joista 1 706 oli täysin kotimaisia, 4 740 ulkomaalaisomisteisia monikansallisia ja 692 kotimaisomisteisia monikansallisia. Konsernit työllistivät Suomessa 773 000 henkilöä. Yrityksistä reilut kolme prosenttia kuului konserneihin. Näiden yritysten henkilöstö oli 52 prosenttia koko henkilöstöstä ja liikevaihto 74 prosenttia kokonaisliikevaihdosta Suomessa.


Lähde: Yritysrekisteri, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Jämsen 09 1734 3344, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 291,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysrekisterin vuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6214. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syr/2011/syr_2011_2012-11-26_tie_001_fi.html