Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 26.11.2012

Företagens omsättning ökade år 2011 med sju procent från året innan

Enligt Statistikcentralens företagsregister fanns det 322 232 företag i Finland år 2011. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 1 486 000 som företagare och löntagare, och omsättningen uppgick till 385,2 miljarder euro. Antalet företag var en procent fler, dvs. 3 300 företag fler, än året innan och antalet anställda tre procent fler, dvs. 42 100 personer fler. Omsättningen ökade med sju procent liksom året innan. Ökningen uppgick till 26,3 miljarder euro.

Antal företag och personal samt omsättning 2007–2011

År Företag Personal Omsättning mrd. euroa
2007 308 917 1 481 838 374,6
2008 320 952 1 502 213 396,6
2009 320 682 1 447 403 336,2
2010 318 951 1 444 031 358,9
2011 322 230 1 486 137 385,2

Antalet industriföretag uppgick till 21 700, dvs. omkring hundra företag färre än året innan. Industrin sysselsatte 331 000 personer. Antalet anställda ökade med 700 personer. Omsättningen inom industrin ökade med sju procent till 132 miljarder euro.Inom byggverksamheten var året positivt. Antalet företag ökade med 550 och uppgick till totalt 41 400. Antalet anställda uppgick till 155 000, vilket var en ökning med 8 800 personer, dvs. sex procent, från året innan. Inom byggverksamheten uppgick omsättningen till 26,4 miljarder euro, vilket var en ökning med nio procent, dvs. 2,3 miljarder euro. Av de näringsgrenar som räknas till förädlingsnäringarna ökade Utvinning av mineral mest: antalet anställda ökade med 10 procent och omsättningen med 16 procent.

Av alla näringsgrenar fanns det flest företag inom handeln, totalt 45 200. Antalet var omkring 200 färre än året innan. Antalet anställda uppgick till totalt 254 300, dvs. en ökning med 3 600 personer från året innan. Omsättningen inom handeln ökade med åtta procent, dvs. med 8,7 miljarder euro till 124,5 miljarder euro.

Av tjänstenäringarna var Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik den näst största näringsgrenen mätt med antalet företag. I denna näringsgren uppgick antalet företag till 33 100, antalet anställda till 95 000 och omsättningen till 12,9 miljarder euro. Antalet företag ökade med två procent, antalet anställda med sju procent och omsättningen med 13 procent. Mätt med antalet anställda var Transport och magasinering samt Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ännu större näringsgrenar. Den förstnämnda hade 130 700 anställda och den sistnämnda 118 500. Inom Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade antalet anställda med 14 procent och omsättningen med 12 procent jämfört med året innan. Inom näringsgrenen Vård och omsorg; sociala tjänster, som växt rejält under de senaste åren, ökade antalet anställda med sju procent och omsättningen med tolv procent.

Andelen små och medelstora företag, som sysselsätter färre än 250 personer, uppgick till 99,8 procent av alla företag. Deras anställda utgjorde 65 procent av de anställda i alla företag och deras omsättning 51 procent av den totala omsättningen. Under de senaste åren har det inte skett några betydande förändringar i andelarna. Antalet medelstora företag, som sysselsätter 50–249 personer, och antalet anställda i dessa ökade mer än i genomsnitt. Antalet företag ökade med sju procent och antalet anställda med sex procent, medan motsvarande genomsnittliga tillväxtsiffror var en procent resp. 3,5 procent för sme-företag och en procent resp. tre procent för alla företag. Andelen stora företag, som sysselsätter fler än 250 personer, var 0,2 procent av alla företag och de sysselsatte 35 procent av alla anställda och producerade 49 procent av den totala omsättningen.

Enligt företagsregistret uppgick antalet koncerner till totalt 7 138, av vilka 1 706 var helt inhemska, 4 740 utlandsägda multinationella och 692 finskägda multinationella. Koncernerna sysselsatte 773 000 personer i Finland. Drygt tre procent av alla företag hörde till någon koncern. De anställda i dessa företag utgjorde 52 procent av alla anställda och omsättningen i dessa företag 74 procent av den totala omsättningen i Finland.


Källa: Företagsregistret, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Jämsen 09 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2011/syr_2011_2012-11-26_tie_001_sv.html