Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjorda mål, åtal och hos åklagare avslutade mål efter åklagarämbete 2010

Område Hos åklagare
avgjorda mål
totalt
Åtal Hos åklagare
avslutade mål
Tid från brottets
begående till åklagarens avgörande,
månader i snitt
Tid från ankomst-
dag till åklagarens avgörande,
månader i snitt
Totalt Antal
svarande
Totalt Antal
svarande
Hela landet 78 294 61 122 82 892 17 172 23 897 7.6 2.2
Riksåklagarämbetet 569 12 23 557 714 12.6 1.5
Lokala åklagarämbeten 77 725 61 110 82 869 16 615 23 183 7.6 2.2
Helsingfors 12 233 9 921 13 237 2 312 3 224 9.4 3.2
Västra Nyland 5 394 3 851 5 180 1 543 2 090 9.3 3.2
Östra Nyland 4 894 3 463 4 704 1 431 1 838 7.5 2.3
Egentliga Tavastland 4 582 3 632 4 801 950 1 337 6.0 1.8
Päijänne-Tavastland 3 290 2 637 3 417 653 908 4.7 1.0
Sydöstra Finland 4 044 3 282 4 288 762 1 099 6.9 2.0
Egentliga Finland 6 654 5 382 7 188 1 272 1 758 6.9 1.6
Birkaland 6 648 5 463 7 688 1 185 1 662 6.2 1.2
Satakunta 3 396 2 609 3 627 787 1 092 8.2 1.7
Österbotten 5 425 4 334 6 140 1 091 1 593 8.7 3.0
Mellersta Finland 3 725 2 864 4 053 861 1 284 7.9 2.1
Östra Finland 7 832 6 152 8 092 1 680 2 401 6.3 1.5
Uleåborg 6 247 4 950 7 010 1 297 1 816 7.4 2.1
Lappland 2 876 2 195 2 945 681 921 8.4 2.7
Åland 485 375 499 110 160 9.0 1.0

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen (09) 1734 3314

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.05.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åklagarens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-2308. 2010, Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjorda mål, åtal och hos åklagare avslutade mål efter åklagarämbete 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syytr/2010/syytr_2010_2011-05-27_tau_002_sv.html