Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjorda mål, åtal och hos åklagare avslutade mål efter åklagarämbete 2011

Område Hos åklagare
avgjorda mål
totalt
Åtal Hos åklagare
avslutade mål
Tid från brottets
begående till åklagarens avgörande,
månader i snitt
Tid från ankomst-
dag till åklagarens avgörande,
månader i snitt
Totalt  Antal
 svarande
Totalt  Antal
 svarande
Hela landet 75 936 59 240 79 721 16 696 23 475 7,6 2,2
Riksåklagarämbetet 777 14 54 763 1 192 13,7 3,1
Lokala åklagarämbeten 75 159 59 226 79 667 15 933 22 283 7,6 2,1
Helsingfors 10 114 8 048 10 852 2 066 2 842 9,8 3,0
Västra Nyland 5 787 4 170 5 602 1 617 2 190 9,1 3,0
Östra Nyland 5 015 3 848 5 139 1 167 1 489 7,6 2,2
Egentliga Tavastland 4 833 3 798 4 971 1 035 1 382 7,4 2,6
Salpausselkä 7 777 6 253 7 985 1 524 2 081 6,1 1,6
Västra Finland 9 460 7 631 10 133 1 829 2 653 6,8 1,4
Birkaland 6 693 5 410 7 475 1 283 1 873 6,3 1,3
Österbotten 4 857 3 945 5 368 912 1 278 8,1 2,5
Mellersta Finland 3 770 2 939 4 188 831 1 266 7,7 2,1
Östra Finland 7 851 6 168 8 304 1 683 2 349 6,3 1,8
Uleåborg 5 887 4 616 6 407 1 271 1 892 7,9 2,2
Lappland 2 732 2 069 2 805 663 916 8,5 2,7
Åland 383 331 438 52 72 7,2 1,0

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 3.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åklagarens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-2308. 2011, Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjorda mål, åtal och hos åklagare avslutade mål efter åklagarämbete 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syytr/2011/syytr_2011_2012-05-03_tau_002_sv.html