Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjorda mål, åtal och hos åklagare avslutade mål efter åklagarämbete 2012

Område Hos åklagare 
avgjorda mål
totalt
Åtal Hos åklagare
avslutade mål
Tid från brottets
begående till åklagarens avgörande,
månader i snitt
Tid från ankomst-
dag till åklagarens avgörande,
månader i snitt
Totalt  Antal
 svarande
Totalt  Antal
 svarande
Hela landet 77 278 60 100 80 564 17 178 23 930 8,2 2,4
Riksåklagarämbetet 847 14 49 833 1 386 11,9 2,5
Lokala åklagarämbeten 76 431 60 086 80 515 16 345 22 544 8,1 2,4
Helsingfors 12 077 9 864 13 158 2 213 2 962 10,5 4,0
Västra Nyland 5 519 3 935 5 084 1 584 2 128 8,5 2,4
Östra Nyland 5 516 4 011 5 289 1 505 1 965 7,9 1,8
Egentliga Tavastland 4 779 3 673 4 847 1 106 1 574 7,5 2,5
Salpausselkä 6 851 5 526 7 045 1 325 1 776 6,1 1,6
Västra Finland 9 115 7 290 9 660 1 825 2 563 7,3 1,5
Birkaland 6 929 5 575 7 562 1 354 1 996 6,9 1,4
Österbotten 4 908 3 959 5 432 949 1 325 9,2 2,5
Mellersta Finland 3 572 2 792 4 032 780 1 116 7,7 2,3
Östra Finland 8 139 6 395 8 612 1 744 2 413 7,4 2,0
Uleåborg 6 079 4 729 6 674 1 350 1 906 8,9 2,9
Lappland 2 494 1 976 2 609 518 702 8,9 3,1
Åland 453 361 511 92 118 9,9 2,0

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åklagarens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-2308. 2012, Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjorda mål, åtal och hos åklagare avslutade mål efter åklagarämbete 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syytr/2012/syytr_2012_2013-04-29_tau_002_sv.html