Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjorda mål, åtal och hos åklagare avslutade mål efter åklagarämbete 2013

Område Hos åklagare 
avgjorda mål
totalt
Åtal Hos åklagare
avslutade mål
Tid från brottets
begående till åklagarens avgörande,
månader i snitt
Tid från ankomst-
dag till åklagarens avgörande,
månader i snitt
Totalt  Antal
 svarande
Totalt  Antal
 svarande
Hela landet 71 970 55 145 73 672 16 825 23 008 8,5 2,2
Riksåklagarämbetet 1 003 13 18 990 1 438 14,9 2,6
Lokala åklagarämbeten 70 967 55 132 73 654 15 835 21 570 8,4 2,2
Helsingfors 9 885 7 935 10 672 1 950 2 603 10,1 2,7
Västra Nyland 4 453 3 254 4 319 1 199 1 627 9,3 2,6
Östra Nyland 5 168 3 498 4 647 1 670 2 037 8,3 2,0
Egentliga Tavastland 4 310 3 350 4 348 960 1 327 7,7 2,1
Salpausselkä 6 390 5 160 6 558 1 230 1 660 6,6 1,5
Västra Finland 9 010 6 832 8 950 2 178 3 018 8,2 1,8
Birkaland 7 150 5 867 7 840 1 283 1 824 6,9 1,4
Österbotten 4 492 3 627 4 945 865 1 197 10,0 2,9
Mellersta Finland 3 409 2 715 3 758 694 998 8,9 2,5
Östra Finland 7 557 5 890 7 986 1 667 2 314 7,1 1,7
Uleåborg 6 023 4 534 6 348 1 489 2 075 9,7 3,1
Lappland 2 659 2 102 2 795 557 753 9,2 2,7
Åland 461 368 488 93 137 10,5 2,8

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 6.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åklagarens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-2308. 2013, Tabellbilaga 2. Hos åklagare avgjorda mål, åtal och hos åklagare avslutade mål efter åklagarämbete 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syytr/2013/syytr_2013_2014-05-06_tau_002_sv.html