Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åklagarens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-2308. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syytr/uut_sv.html