Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ålagda näringsförbud efter kön och ålder vid underrätter 1995-2006

År Ålagda
närings-
förbud
totalt

Den ålagdas
Kön Ålder (år, vid tidpunkten för åläggande)
Man Kvinna 15-20 21-29 30-39 40-49 50-64 65-
1995 11 9 2 - 2 3 4 2 -
1996 14 13 1 - 1 3 6 4 -
1997 13 13 - - - - 4 9 -
1998 20 17 3 - - 6 11 3 -
1999 20 19 1 - - 3 12 5 -
2000 53 49 4 - 4 9 23 17 -
2001 74 71 3 - 4 25 21 22 2
2002 133 122 11 - 6 38 44 43 2
2003 169 152 17 - 8 53 50 56 2
2004 203 183 20 - 10 46 75 69 3
2005 227 210 17 - 18 64 76 69 -
2006 254 233 21 - 25 72 100 54 3

Senast uppdaterad 8.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2006, Ålagda näringsförbud efter kön och ålder vid underrätter 1995-2006 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2006/syyttr_2006_2007-11-08_tau_002_sv.html