Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.11.2007

Rangaistujen määrä väheni 3 prosenttia vuonna 2006

Rikoksista tuomittuja oli viime vuonna käräjäoikeuksissa 3,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tuomittuja oli Tilastokeskuksen mukaan kaikkiaan 66 100. Ehdottomaan vankeuteen tuomittujen määrä väheni 7,8 prosenttia eli 7 700:aan. Yhdyskuntapalveluun ehdottoman vankeuden sijasta tuomittiin 3 300 kertaa, mikä tarkoittaa 2,3 prosentin vähennystä edellisvuodesta. Ehdolliseksi vankeusrangaistus määrättiin 15 500 tapauksessa. Niiden määrä väheni 1,5 prosenttia. Kaikista syyllisistä lähes 56 prosenttia (36 800) tuomittiin sakkoon. Määrä väheni 3,9 prosenttia.

Rangaistusmääräyksellä sakotettuja oli 230 000 ja rikesakon saaneita 108 000. Molempia oli vähemmän kuin vuonna 2005.

Ehdottomien vankeusrangaistusten keskipituus oli 8 kuukautta 18 päivää, kuusi päivää lyhyempi kuin vuotta aiemmin. Ehdollisten vankeuksien keskipituus oli 3 kuukautta 9 päivää. Tuomioistuimessa tuomittu sakko oli keskimäärin 408 euroa ja rangaistusmääräyssakko 196 euroa.

Useimmista rikoslajeista tuomittuja oli viime vuonna vähemmän kuin vuonna 2005. Henkirikoksista tai niiden yrityksistä tuomittuja oli neljännes ja törkeästä pahoinpitelystä tuomittuja runsaat 15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Selvin poikkeus yleissuuntauksesta on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, josta tuomittuja oli 15 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Tuomittujen määrä on noussut joka vuosi vuodesta 1993 lähtien, jolloin tuomittiin 53 henkilöä. Viime vuonna tuomittuja oli 261.

Liiketoimintakieltoon määrättiin viime vuonna käräjäoikeuksissa 254 henkilöä, 27 enemmän kuin vuonna 2005.

Alkolukolla valvottu ajo-oikeus myönnettin viime vuonna 118 rattijuopolle. Alkolukkokokeilu alkoi vuoden 2005 puolivälissä. Ensimmäisenä vuonna alkolukkoja myönnettiin 25 kappaletta. Viime vuonna valvottu ajo-oikeus peruutettiin 10 henkilöltä ja ehdollinen ajokielto määrättiin pantavaksi täytäntöön.

Syytetyt, tuomitut ja keskimääräiset rangaistukset 2005 ja 2006

  Lukumäärä Keskimääräinen rangaistus
2006 2005 2006 2005 yksikkö
Oikeudenkäynnissä
ensimmäinen oikeusaste
 
Syytetyt 70 716 73 124  
Syylliset 66 137 68 583
Rangaistukseen tuomitut yhteensä 65 277 67 557
  ehdoton vankeus 7 662 8 313 8,6 8,8 kuukautta
           elinkautisia 13 28  
  yhdyskuntapalvelu 3 294 3 370 91 89 tuntia
           palveluksi muunnettu vankeus   3,2 3,1 kuukautta
  ehdollinen vankeus yhteensä 15 513 15 757 3,3 3,3 kuukautta
     pelkkä ehdollinen vankeus 6 617 6 717 4,3 4,3 kuukautta
     ehdollinen vankeus ja oheissakko 8 755 8 930 2,3 2,4 kuukautta
           oheispäiväsakkojen lukumäärä   32 33 kappaletta
           oheispäiväsakon rahamäärä 11,4 10,6 euroa
           oheissakon kokonaisrahamäärä 362 342 euroa
    ehdollinen vankeus ja yhdyskuntapalvelu 141 110  
           ehdollinen vankeus  
 
17,0 17,0 kuukautta
           yhdyskuntapalvelu 62 60 tuntia
  aikaisempi rangaistus riittävä seuraamus 333 322  
 
  sakko 36 813 38 291
           päiväsakkojen lukumäärä  
 
37 36 kappaletta
           päiväsakon rahamäärä 12,0 11,1 euroa
           sakon kokonaisrahamäärä 408 375 euroa
  uhkasakko 1 616 1 446 367 356 euroa
  muu rangaistus yhteensä 46 58  
  nuorisorangaistus 35 42 5,9 6,9 kuukautta
  kurinpitorangaistus (sotilaalle) 3 8  
  varoitus (virkamiehelle) 7 7
  muu ratkaisu 1 1
Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen 860 1 026
 
Syyte hylätty 3 630 3 597
Asia jätetty sillensä 949 944
 
Rangaistusmääräyssakot 229 731 237 472  
           oheispäiväsakkojen lukumäärä  
 
14 14 kappaletta
           päiväsakon rahamäärä 13,8 13,3 euroa
           sakon kokonaisrahamäärä 196 187 euroa
Rikesakot 108 447 110 977 77 77 euroa
Oikeushenkilön rangaistusvastuu  
Yhteisösakko 11 8 21 259 6 813 euroa

Lähde: Oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Niskanen (09) 1734 3242, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 8.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2006/syyttr_2006_2007-11-08_tie_001.html