Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsförbud vid underrätter efter landskap 1995-2007

Tingsrättens landskap 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hela landet 11 14 13 20 20 53 74 133 169 203 227 254 292
Nyland 7 1 4 4 4 8 19 26 51 63 59 83 87
Östra Nyland - - - - 1 3 4 1 2 6 2 1 5
Egentliga Finland 1 2 1 1 2 8 11 33 23 29 32 25 46
Satakunta - - 1 2 1 - 4 3 3 - 8 9 16
Egentliga Tavastland - - - - - - - 1 1 3 4 5 6
Birkaland 2 - 1 - 3 11 8 20 16 24 40 43 32
Päijänne- Tavastland - 3 - 4 1 3 5 8 21 26 15 29 17
Kymmenedalen - 1 - - - 2 4 7 7 5 7 13 7
Södra Karelen - - - 1 1 4 - - 3 3 3 - 8
Södra Savolax - - - - - - - - - 2 3 1 3
Norra Savolax - 1 3 - 1 2 1 4 13 13 8 7 14
Norra Karelen - - 1 - - - - - 2 1 5 2 2
Mellersta Finland - 5 2 6 3 6 8 13 12 10 14 10 9
Södra Österbotten - - - - - 2 3 6 1 4 7 2 11
Österbotten - - - - 1 - 4 6 3 4 4 13 11
Mellersta Österbotten - - - - - - - 2 - 2 3 3 2
Norra Österbotten - 1 - 1 1 2 2 1 5 6 8 5 8
Kajanaland - - - - 1 - - - 1 - 2 1 6
Lappland 1 - - 1 - 2 1 2 5 2 3 2 2
Åland - - - - - - - - - - - - -

Senast uppdaterad 13.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2007, Näringsförbud vid underrätter efter landskap 1995-2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2007/syyttr_2007_2008-11-13_tau_003_sv.html