Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.11.2008

Käräjäoikeuksissa rangaistujen määrä väheni vuonna 2007

Korjaus. Julkistusta korjattu 7.12.2009. Korjaus on merkitty punaisella. Oli aiemmin 38.

Rikoksista tuomittiin viime vuonna käräjäoikeuksissa 65 600 henkilöä, 0,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006. Ehdottomaan vankeuteen tuomittuja oli 7 100 eli 7,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tuomitun vankilarangaistuksen keskipituus oli Tilastokeskuksen mukaan 9,3 kuukautta, 21 päivää pitempi kuin vuotta aiemmin. Joka toinen tuomittu vankilarangaistus oli enintään 4 kuukautta. Yhdyskuntapalveluun ehdottoman vankeuden sijasta tuomittiin 3 300 kertaa. Ehdolliseen vankeuteen tuomittiin 16 000 henkilöä. Määrä lisääntyi 2,9 prosenttia. Kaikista tuomituista 56 prosenttia (36 700) tuomittiin sakkoon. Tuomittu sakko oli keskimäärin 422 euroa.

Kaikkien rangaistusten määrä lisääntyi kuitenkin viime vuonna, sillä rangaistusmääräyssakot ja rikesakot lisääntyivät 16 prosenttia. Rangaistusmääräyksellä sakotettuja oli 258 900 ja rikesakon saaneita 133 800. Rangaistusmääräyssakko oli keskimäärin 202 euroa.

Liiketoimintakieltoon määrättiin käräjäoikeuksissa viime vuonna 292 henkilöä, 37 enemmän kuin vuonna 2006.

Syytetyt, tuomitut ja keskimääräiset rangaistukset 2007 ja 2006

  Lukumäärä Keskimääräinen rangaistus
2007 2006 2007 2006 yksikkö
Oikeudenkäynnissä
ensimmäinen oikeusaste
 
Syytetyt 70 019 70 716  
Syylliset 65 625 66 137
Rangaistukseen tuomitut yhteensä 64861 65 277
  ehdoton vankeus 7 111 7 662 9,3 8,6 kuukautta
           elinkautisia 9 13  
  yhdyskuntapalvelu 3 312 3 294 89 91 tuntia
           palveluksi muunnettu vankeus   3,21 3,2 kuukautta
  ehdollinen vankeus yhteensä 15 956 15 513 3,3 3,3 kuukautta
     pelkkä ehdollinen vankeus 6 462 6 617 4,4 4,3 kuukautta
     ehdollinen vankeus ja oheissakko 9 353 8 755 2,3 2,3 kuukautta
           oheispäiväsakkojen lukumäärä   32 32 kappaletta
           oheispäiväsakon rahamäärä 11,7 11,4 euroa
           oheissakon kokonaisrahamäärä 371 362 euroa
    ehdollinen vankeus ja yhdyskuntapalvelu 141 141  
           ehdollinen vankeus  
 
17,0 17,0 kuukautta
           yhdyskuntapalvelu 61 62 tuntia
  aikaisempi rangaistus riittävä seuraamus 292 333  
 
  sakko 36 696 36 813
           päiväsakkojen lukumäärä  
 
38 37 kappaletta
           päiväsakon rahamäärä 11,8 12,0 euroa
           sakon kokonaisrahamäärä 422 408 euroa
  uhkasakko 1457 1 616 373 367 euroa
  muu rangaistus yhteensä 37 46  
  nuorisorangaistus 25 35 6,6 5,9 kuukautta
  kurinpitorangaistus (sotilaalle) 7 3  
  varoitus (virkamiehelle) 3 7
  muu ratkaisu 2 1
Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen 764 860
 
Syyte hylätty 3 379 3 630
Asia jätetty sillensä 1 015 949
 
Rangaistusmääräyssakot 258 890 229 731  
           päiväsakkojen lukumäärä  
 
15 14 kappaletta
           päiväsakon rahamäärä 14,0 13,8 euroa
           sakon kokonaisrahamäärä 202 196 euroa
Rikesakot 133 833 108 447 78 77 euroa
Oikeushenkilön rangaistusvastuu  
Yhteisösakko 18 11 20 556 21 259 euroa
Tuomitsematta jättäminen - 1  
Yhteisösakkovaatimus hylätty 16 17

Lähde: Oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Niskanen (09) 1734 3242, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2007/syyttr_2007_2008-11-13_tie_001.html