Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.11.2008

Antalet straffade i tingsrätter minskade år 2007

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 7.12.2009. Korrigeringen är markerad med rött. Var tidigare 38.

Antalet personer som dömdes för brott uppgick i tingsrätterna till 65 600, dvs. 0,8 procent färre än år 2006. Antalet personer som dömdes till ovillkorligt fängelse var 7 100, dvs. 7,2 procent färre än året innan. Medellängden för utdömda fängelsestraff var enligt Statistikcentralen 9,3 månader, dvs. 21 dagar längre än året innan. Vartannat utdömt fängelsestraff var högst 4 månader. Istället för ovillkorligt fängelse utdömdes samhällstjänst 3 300 gånger. Till ovillkorligt fängelse dömdes 16 000 personer, vilket var en ökning med 2,9 procent. Till böter dömdes 56 procent (36 700) av alla dömda personer. De böter som utdömdes var i genomsnitt 422 euro.

Det totala antalet straff ökade dock i fjol eftersom strafforderböterna och ordningsböterna ökade med 16 procent. Antalet bötfällda genom strafforder uppgick till 258 900 och antalet personer som fick ordningsbot till 133 800. Strafforderböterna var i genomsnitt 202 euro.

Näringsförbud meddelades i fjol 292 personer vid tingsrätterna, dvs. 37 personer fler än år 2006.

Åtalade, dömda och genomsnittliga straff 2007 ja 2006

Rättegång
i första rättsinstans
Antal Genomsnittligt straff
2007 2006 2007 2006 enhet
Åtalade 70 019 70 716  
Skyldiga 65 625 66 137
Antalet dömda till straff totalt 64861 65 277
  ovillkorligt fängelse 7 111 7 662 9,3 8,6 månader
           livstid 9 13  
  samhällstjänst 3 312 3 294 89 91 timmar
          fängelse omvandlat till samhällstjänst   3,21 3,2 månader
  villkorligt fängelse totalt 15 956 15 513 3,3 3,3 månader
     enbart villkorligt fängelse 6 462 6 617 4,4 4,3 månader
     villkorligt fängelse och böter som tilläggsstraff 9 353 8 755 2,3 2,3 månader
           antalet böter som tilläggsstraff   32 32 antal
           beloppet av böter som tilläggsstraff 11,7 11,4 euro
           beloppet av böter som tilläggsstraff totalt 371 362 euro
     villkorligt fängelse och samhällstjänst 141 141  
           villkorligt fängelse  
 
17,0 17,0 månader
           samhällstjänst 61 62 timmar
  tidigare straff tillräcklig påföljd 292 333  
 
  böter 36 696 36 813
           antalet dagsböter  
 
38 37 antal
           dagsbotsbelopp 11,8 12,0 euro
           totalt bötesbelopp 422 408 euro
  vite 1457 1 616 373 367 euro
  annat straff totalt 37 46  
  ungdomsstraff 25 35 6,6 5,9 månader
  disciplinstraff (soldater) 7 3  
  varning (tjänsteman) 3 7
  annat avgörande 2 1
Strafflöshet 764 860
 
Åtalet förkastats 3 379 3 630
Målet avskrivits 1 015 949
 
Strafforderböter 258 890 229 731  
           antalet dagsböter  
 
15 14 antal
           dagsbotsbelopp 14,0 13,8 euro
           totalt bötesbelopp 202 196 euro
Ordningsbot 133 833 108 447 78 77 euro
Straffansvar för juridiska personer  
Samfundsbot 18 11 20 556 21 259 euro
Domseftergift - 1  
Yrkande på samfundsbot avslagits 16 17

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Niskanen (09) 1734 3242, oikeus.rikostilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 7.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2007/syyttr_2007_2008-11-13_tie_001_sv.html