Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2009

Antalet straff rekordhögt i fjol – över en halv miljon

Antalet ordningsböter som utfärdats utan att stoppa ett fordon gjorde att det totala antalet straff steg till 523 000 år 2008. Siffran är högre än någonsin tidigare. Antalet straff ökade med nästan 65 000, dvs. med 14 procent. Antalet ordningsböter steg till 202 000, dvs. med 51 procent. Av dem utfärdades drygt 96 000 utan att fordonet stoppades, dvs. mer än 68 000 fler än året innan.

Ungefär hälften av alla straff var strafforderböter, dvs. 255 000. Antalet minskade något från året innan. Böterna var i genomsnitt 205 euro.

Antalet personer som dömdes för brott uppgick i fjol i tingsrätterna till 66 200, dvs. 0,9 procent färre än år 2007. Antalet personer som dömdes till ovillkorligt fängelse var 6 900, dvs. 3,1 procent färre än året innan. Medellängden för utdömda fängelsestraff var enligt Statistikcentralen 10,1 månader, dvs. 24 dagar längre än året innan. Vartannat utdömt fängelsestraff var högst 4 månader. Samhällstjänst utdömdes 3 200 gånger i stället för ovillkorligt fängelse och 190 gånger jämsides med villkorligt fängelse. Till ovillkorligt fängelse dömdes 16 000 personer. Antalet är oförändrat från året innan. 9 000 personer av de villkorligt dömda fick dessutom böter som tilläggsstraff. Av de dömda i tingsrätterna dömdes 57 procent (37 600) till böter vilket var en ökning med 2,5 procent. Storleken på de böter som utdömdes var i genomsnitt 450 euro.

Antalet utdömda fängelseår uppgick till 5 784, vilket är 5,1 procent mer än år 2007. Flest fängelseår utdömdes för grova narkotikabrott, grov misshandel och dråp. Antalet fängelsestraff var störst när det gäller grovt rattfylleri samt stöld och misshandel.

Böter och böter i euro 1995–2008

Böter och böter i euro 1995–2008

Vid tingsrätterna utfärdades 23 000 personer ovillkorligt körförbud. 1 300 personer fick villkorligt körförbud utan alkolås och 249 personer övervakad körrätt med alkolås. Vid tingsrätterna meddelades i fjol 294 personer näringsförbud. Djurhållningsförbud meddelades 64 personer och jaktförbud 21 personer.

Av alla straffade var 4,1 procent 15–17-åringar och 8,6 procent 18–20-åringar. Av dömda vid tingsrätter var dessa åldersgruppers totala andel 18 procent. Av alla dömda var 20,1 procent kvinnor. År 1980 var kvinnornas andel 8,9, år 1990 13,3 och år 2000 15,7 procent. År 2008 var andelen kvinnor dömda vid tingsrätter 13,9 procent.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Niskanen (09) 1734 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 09.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2008/syyttr_2008_2009-12-09_tie_001_sv.html