Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2010

Viime vuonna käräjillä rangaistukseen tuomituista 9 prosenttia oli ulkomaalaisia

Käräjäoikeuksissa tuomittiin rangaistukseen viime vuonna 5 900 ulkomaiden kansalaista, mikä oli 9,1 prosenttia kaikista tuomituista. Tilastokeskuksen julkistamista tiedoista ilmenee, että joka toisella tuomitulla ulkomaalaisella oli vakinainen asuinpaikka Suomessa. Tuomittujen ulkomaalaisten määrä lisääntyi vajaat 10 prosenttia vuoden takaisesta ja osuus kaikista tuomituista yhden prosenttiyksikön. Rangaistusmääräyssakkoja ulkomaalaisille määrättiin 18 000 ja rikesakkoja 7 800 kappaletta. Rangaistujen ulkomaalaisten (31 700) joukossa oli 143:n eri valtion kansalaisia, suurimpana lukuna 8 200 Venäjän tai entisen Neuvostoliiton kansalaista. Oikeudessa tuomittujen yleisin ulkomaan kansalaisuus oli Viro, 1 500.

Ulkomaalaisten osuus tuomituista 2005–2009

Ulkomaalaisten osuus tuomituista 2005–2009

Väkilukuun suhteutettuna maassa asuville ulkomaalaisille kertyi viime vuonna rangaistuksia tuomioista 1,6 ja rangaistusmääräyksistä 1,3 kertaa enemmän kuin suomalaisille. Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet ulkomaiden kansalaiset ovat ikärakenteeltaan huomattavasti nuorempia kuin muu väestö. Heidän keski-ikänsä oli 38,6 vuotta, mutta suomalaisten 48,3 vuotta. Miehiä ulkomaiden kansalaisista oli 53, suomalaisista 49 prosenttia.

Rangaistuksia henkilöillä, joilla vakinainen asuinpaikka Suomessa väestön tuhatta 15–vuotta täyttänyttä henkilöä kohti

Rangaistuksia henkilöillä, joilla vakinainen asuinpaikka Suomessa väestön tuhatta 15–vuotta täyttänyttä henkilöä kohti

Käräjäoikeuksissa tuomittiin rikoksista viime vuonna 65 200 henkilöä, rangaistusmääräyssakkoja annettiin 209 000 ja rikesakkoja 274 500. Yhteismäärä oli toistamiseen ennätyksellisen suuri, vajaat viisi prosenttia (25 300) suurempi kuin vuonna 2008. Kaikkia muita rangaistuksia kuin rikesakkoja määrättiin vähemmän kuin edellisvuonna. Rikesakot lisääntyivät 36 prosenttia vuodesta 2008. Rikesakko oli ensimmäistä kertaa eniten käytetty rangaistus vuonna 2009, kun aiemmin sakko on ollut käytetyin rangaistuslaji maassamme. Ehdottomaan vankeuteen (vankilaan) tuomittuja oli 6 700. Tuomitun vankilarangaistuksen keskipituus oli Tilastokeskuksen mukaan 10 kuukautta. Joka toinen tuomittu vankilarangaistus oli enintään 4 kuukautta. Yhdyskuntapalveluun tuomittiin ehdottoman vankeuden sijasta 2 900 ja ehdollisen vankeuden ohessa 165 henkilöä. Ehdolliseen vankeuteen tuomittiin 15 600 henkilöä, joista 8 000 sai lisäksi maksettavakseen ns. oheissakon. Käräjäoikeuksissa tuomituista 57 prosenttia (37 500) tuomittiin sakkoon. Tuomittu sakko oli keskimäärin 440 euroa.

Tuomittuja vankilavuosia kertyi 5 547 vuotta, mikä on 4,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Eniten vankilavuosia tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista, törkeistä pahoinpitelyistä ja törkeistä rattijuopumuksista. Lukumääräisesti eniten vankilatuomioita annettiin törkeistä rattijuopumuksista sekä varkauksista ja pahoinpitelyistä.

Ehdottomaan ajokieltoon määrättiin 20 100 henkilöä. Ehdollisen ajokiellon ilman alkolukkoa sai 978 ja alkolukolla valvotun ajo-oikeuden 339 henkilöä. Liiketoimintakieltoon määrättiin käräjäoikeuksissa viime vuonna 340 henkilöä, mikä on 46 enemmän kuin vuonna 2008. Eläintenpitokielto annettiin 55:lle ja metsästyskielto 24 henkilölle.

Kaikista rangaistuista oli 15–17-vuotiaita 4,2 ja 18–20-vuotiaita 7,8 prosenttia. Käräjäoikeudessa tuomituista näiden kahden ikäryhmän yhteinen osuus oli 18 prosenttia. Naisia kaikista tuomituista oli 21,7 prosenttia. Vuonna 1980 naisten osuus oli 8,9, vuonna 1990 13,3 ja vuonna 2000 15,7 prosenttia. Käräjäoikeudessa tuomituista naisia oli 14,6 prosenttia vuonna 2009.


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomo Niskanen (09) 1734 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (337,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2009/syyttr_2009_2010-12-16_tie_001_fi.html