Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2010

I fjol var 9 procent av dem som dömdes till straff i tingsrätterna utlänningar

I fjol dömdes 5 900 utländska medborgare till straff i tingsrätterna, dvs. 9,1 procent av alla dömda. Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat framgår det att varannan dömd utlänning var fast bosatt i Finland. Antalet dömda utlänningar ökade med något under 10 procent från året innan och andelen av alla dömda med en procentenhet. Antalet strafforderböter som dömdes ut till utlänningar uppgick till 18 000 och antalet ordningsböter till 7 800. Bland de utlänningar som straffades (31 700) fanns medborgare från 143 olika länder, det största antalet fanns bland medborgare från Ryssland eller forna Sovjetunionen, dvs. 8 200. Det vanligaste utländska medborgarskapet bland dem som dömts i rätten var estländskt, 1 500 personer.

Andelen utlänningar av alla dömda 2005–2009

Andelen utlänningar av alla dömda 2005–2009

I förhållande till folkmängden fick utlänningar bosatta i Finland 1,6 gånger fler straffdomar och 1,3 gånger fler strafforder än finländarna. De utländska medborgarna i Finland som fyllt 15 år är till sin åldersstruktur betydligt yngre än befolkningen i övrigt. Deras medelålder var 38,6 år, men finländarnas var 48,3 år. Av de utländska medborgarna var 53 procent män, av finländarna 49 procent.

Straff bland personer fast bosatta i Finland per tusen invånare som fyllt 15 år

Straff bland personer fast bosatta i Finland per tusen invånare som fyllt 15 år

Antalet personer som dömdes för brott uppgick i tingsrätterna i fjol till 65 200, antalet strafforderböter som dömdes ut var 209 000 och antalet ordningsböter 274 500. Det totala antalet var på nytt rekordstort, något under fem procent (25 300) större än år 2008. Alla andra straff än ordningsböter dömdes ut färre än året innan. Antalet ordningsböter ökade med 36 procent från år 2008. För första gången var ordningsböterna år 2009 det mest använda straffet, medan den mest använda straffarten tidigare i vårt land varit böter. Antalet personer som dömdes till ovillkorligt fängelse var 6 700. Enligt Statistikcentralen var medellängden för utdömda fängelsestraff 10 månader. Vartannat utdömt fängelsestraff var högst 4 månader. Samhällstjänst utdömdes 2 900 gånger i stället för ovillkorligt fängelse och 165 gånger jämsides med villkorligt fängelse. Antalet personer som fick villkorliga domar var 15 600, varav 8 000 dessutom fick böter som tilläggsstraff. Av de dömda i tingsrätterna dömdes 57 procent (37 500) till böter. Storleken på de böter som utdömdes var i genomsnitt 440 euro.

Antalet utdömda fängelseår uppgick till 5 547, vilket är 4,1 procent mindre än år 2008. Flest fängelseår utdömdes för grova narkotikabrott, grov misshandel och grovt rattfylleri. Antalet fängelsestraff var störst när det gäller grovt rattfylleri samt stöld och misshandel.

Vid tingsrätterna dömdes 20 100 personer till ovillkorligt körförbud. Villkorligt körförbud utan alkolås fick 978 personer och övervakad körrätt med alkolås 339 personer. Näringsförbud meddelades i fjol 340 personer vid tingsrätterna, vilket är 46 personer fler än år 2008. Djurhållningsförbud meddelades 55 personer och jaktförbud 24 personer.

Av alla straffade var 4,2 procent 15–17-åringar och 7,8 procent 18–20-åringar. Av dömda vid tingsrätter var dessa två åldersgruppers totala andel 18 procent. Av alla dömda var 21,7 procent kvinnor. År 1980 var kvinnornas andel 8,9, år 1990 13,3 och år 2000 15,7 procent. År 2009 var andelen kvinnor dömda vid tingsrätter 14,6 procent.


Källa: Åtalade, dömda och straff 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Niskanen (09) 1734 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2009/syyttr_2009_2010-12-16_tie_001_sv.html