Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2011

Alioikeuksissa tuomittujen määrä väheni vuonna 2010

Tilastokeskuksen tietojen mukaan alioikeuksissa tuomittiin viime vuonna lähes 63 000 henkilöä, mikä oli noin 2 500 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2009. Vuonna 2010 rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomittuja oli 211 000 eli hieman enemmän (1 900 henkilöä) kuin vuonna 2009. Rikesakkoja määrättiin yli 291 000 henkilölle. Rikesakon saaneiden henkilöiden määrä lisääntyi vähemmin kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2010 rikesakkoja annettiin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Vuotta aiemmin vastaava prosenttiluku oli 36.

Alioikeudessa tuomittujen, rangaistusmääräysten ja rikesakkojen määrien kehitys 2000–2010

Alioikeudessa tuomittujen, rangaistusmääräysten ja rikesakkojen määrien kehitys 2000–2010

Vuonna 2010 rangaistuksia määrättiin yhteensä 565 000 henkilölle. Kaikkien rangaistusten määrä nousi 3 prosenttia vuodesta 2009. Vuonna 2010 ehdottomaan vankeuteen tuomittiin 6 300 henkilöä, mikä on lähes 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2009. Näistä elinkautiseen vankeuteen tuomittiin 25 henkilöä. Lukumääräisesti eniten ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin, kun tuomion päärikoksena oli törkeä rattijuopumus (1 200), pahoinpitely (674) tai varkaus (641). Ehdottomaan vankeuteen tuomitun keskimääräinen rangaistuksen pituus oli 9,8 kuukautta. Ehdottoman vankeuden sijasta yhdyskuntapalveluun tuomittiin 2 700 henkilöä ja ehdollisen vankeuden ohessa 176 henkilöä. Ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin 15 000 vuonna 2010, mikä oli 496 tuomiota vähemmän kuin vuonna 2009. Oheissakon sai ehdollisen vankeuden yhteydessä 7 600 henkilöä.

Ehdottomaan ajokieltoon määrättiin noin 18 000 henkilöä vuonna 2010, mikä on 2 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ehdollisen ajokiellon ilman alkolukkoa sai 1 000 henkilöä ja alkolukolla valvotun ajo-oikeuden 388 henkilöä. Eläintenpitokielto määrättiin 50 henkilölle vuonna 2010, näistä pysyviä eläintenpitokieltoja oli 14. Keskimääräinen eläintenpitokiellon pituus oli 4 vuotta. Metsästyskieltoon määrättiin 29 henkilöä ja keskimääräinen metsästyskiellon pituus oli 2,1 vuotta. Liiketoimintakiellon sai 331 henkilöä. Keskimääräinen liiketoimintakiellon pituus oli 3,9 vuotta.

Kaikista rangaistuista 41 prosenttia oli iältään 30–49 vuotiaita. Nuoria, alle 20- vuotiaita, kaikista rangaistuista oli 12 prosenttia. Naisia kaikista tuomituista oli 22 prosenttia. Kymmenen vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 16 prosenttia. Tuomioistuimessa tuomituista 15 prosenttia oli naisia. Rangaistusmääräyksen saaneista naisia oli 21 prosenttia ja rikesakon saaneista 25 prosenttia.

Ulkomaan kansalaisia tuomittiin rangaistukseen yhteensä 36 000 vuonna 2010. Vastaava luku vuonna 2009 oli 32 000. Tuomioistuimissa ulkomaalaisia tuomittiin 6 200 henkilöä, mikä on 10 prosenttia kaikista tuomituista. Rangaistusmääräyssakkoja määrättiin 22 000 ulkomaalaiselle henkilölle, mikä oli 22 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Rikesakkoja sai 8 200 ulkomaalaista henkilöä, 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Rangaistujen ulkomaalaisten joukossa oli 150:n eri valtion kansalaisia. Eniten rangaistuksia määrättiin virolaisille.


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla-Tuulia Koivuoja (09) 1734 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (372,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2010/syyttr_2010_2011-11-30_tie_001_fi.html