Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2011

Antalet dömda i underrätter minskade år 2010

Enligt Statistikcentralens uppgifter dömdes nästan 63 000 personer i underrätterna förra året, vilket var ungefär 2 500 personer färre än år 2009. Antalet bötfällda genom strafforder uppgick till 211 000 personer år 2010, dvs. något fler (1 900 personer) än år 2009. Ordningsböter dömdes ut till nästan 291 000 personer. Antalet personer som fick ordningsböter ökade mindre än året innan. År 2010 utfärdades 6 procent fler ordningsböter än år 2009. Året innan var motsvarande procenttal 36.

Utvecklingen av antalen dömda i underrätter, strafforder och ordningsböter 2000–2010

Utvecklingen av antalen dömda i underrätter, strafforder och ordningsböter 2000–2010

År 2010 utdömdes straff till totalt 565 000 personer. Det totala antalet straff ökade med 3 procent från år 2009. År 2010 dömdes 6 300 personer till ovillkorligt fängelse, dvs. nästan 6 procent färre än år 2009. Av dessa dömdes 25 personer till livstids fängelse. Till antalet utdömdes flest ovillkorliga fängelsestraff då huvudbrottet i domen var grovt rattfylleri (1 200), misshandel (674) eller stöld (641). Den genomsnittliga strafflängden för dem som dömdes till ovillkorligt fängelse var 9,8 månader. Istället för ovillkorligt fängelse dömdes 2 700 personer till samhällstjänst och jämsides med villkorligt fängelse 176 personer. År 2010 utdömdes 15 000 villkorliga fängelsestraff, vilket var 496 domar färre än år 2009. I samband med villkorligt fängelse fick 7 600 personer böter som tilläggsstraff.

År 2010 dömdes 18 000 personer till ovillkorligt körförbud, vilket är över 2 000 personer färre än året innan. Villkorligt körförbud utan alkolås fick 1 000 personer och övervakad körrätt med alkolås 388 personer. Djurhållningsförbud utfärdades till 50 personer år 2010, av dessa var 14 bestående djurhållningsförbud. Det genomsnittliga djurhållningsförbudets längd var 4 år. Jaktförbud utfärdades till 29 personer och det genomsnittliga jaktförbudets längd var 2,1 år. Näringsförbud meddelades 331 personer. Det genomsnittliga näringsförbudets längd var 3,9 år.

Av alla straffade var 41 procent, i åldern 30–49 år. Unga, under 20-åringar, var 12 procent av alla straffade. Av alla dömda var 22 procent kvinnor. Tio år tidigare var motsvarande siffra 16 procent. Av dem som dömdes i domstol var 15 procent kvinnor. Av dem som fick strafforder var 21 procent kvinnor och av dem som fick ordningsböter 25 procent.

Totalt 36 000 utländska medborgare dömdes till straff år 2010. Motsvarande siffra år 2009 var 32 000. I domstol dömdes 6 200 utländska personer, vilket är 10 procent av alla dömda. Strafforderböter dömdes ut till 22 000 utländska personer, vilket var 22 procent fler än år 2009. Ordningsböter dömdes ut till 8 200 utländska personer, dvs. 5 procent fler än år 2009. Bland de utlänningar som straffades fanns medborgare från 150 olika länder. Flest straff utdömdes till estländare.


Källa: Åtalade, dömda och straff 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla-Tuulia Koivuoja (09) 1734 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2010/syyttr_2010_2011-11-30_tie_001_sv.html