Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.12.2012

Lähes neljännes rangaistukseen tuomituista naisia vuonna 2011

Vuonna 2011 rangaistukseen tuomituista 23 prosenttia (130 000) oli naisia. Tilastokeskuksen tietojen mukaan naisten osuus rikoksista rangaistuista on kasvanut tasaisesti jo useamman vuosikymmenen ajan: Naisten osuus oli yhdeksän prosenttia vuonna 1980, 13 prosenttia vuonna 1990 ja 16 prosenttia vuonna 2000. Edellisvuodesta rangaistukseen tuomittujen naisten osuus kasvoi verrattain vähän (0,4 prosenttiyksikköä).

Rangaistukseen tuomitut naiset ja miehet 1980–2011 (%)

Rangaistukseen tuomitut naiset ja miehet 1980–2011 (%)

Naiset saivat selvästi useammin rikesakko- tai rangaistusmääräyssakkotuomion kuin alioikeustuomion. Vuonna 2011 rikesakoista 26 prosenttia (78 300) annettiin naisille. Naisten osuus rikesakon saaneista oli edellisvuonna 25 prosenttia ja 20 prosenttia vuonna 2005. Rangaistusmääräyksen saaneista 20 prosenttia (41 700) oli naisia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Oikeudessa tuomituista naisia oli puolestaan 15 prosenttia (9 800) ja 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin 2010. Alioikeuksissa naisia tuomittiin huomattavasti useammin sakkoihin ja ehdolliseen vankeuteen kuin yhdyskuntapalveluun tai ehdottomaan vankeuteen. Tuomioistuimessa sakon saaneista 20 prosenttia ja ehdolliseen vankeuteen tuomituista 15 prosenttia oli naisia, kun taas naisten osuus yhdyskuntapalveluun tuomituista oli kahdeksan prosenttia ja ehdottomaan vankeuteen tuomituista seitsemän prosenttia.

Vuonna 2011 rangaistuksia määrättiin yhteensä 572 000 henkilölle. Rangaistusten yhteismäärä oli prosentin suurempi kuin vuonna 2010 ja suurempi kuin koskaan Suomessa aiemmin. Alioikeuksissa tuomittiin noin 63 000 henkilöä, eikä määrä juurikaan muuttunut edellisvuodesta. Vuonna 2011 rangaistusmääräyksellä sakkoihin tuomittiin lähes 208 000 henkilöä ja rikesakkoja määrättiin yli 301 000 henkilölle. Rikesakkojen määrä kasvoi edellisvuodesta yli kolme prosenttia ja oli melkein kolminkertainen vuoden 2006 tasoon nähden. Yli puolet (55 %) rikesakoista määrättiin ajoneuvoa pysäyttämättä.

Ehdottomaan vankeuteen tuomittiin noin 6 000 henkilöä vuonna 2011, mikä on yli neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Näistä elinkautiseen vankeuteen tuomittiin 23 henkilöä. Lukumääräisesti eniten ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin, kun tuomion päärikoksena oli törkeä rattijuopumus (1 026), pahoinpitely (606) tai varkaus (588). Ehdottomaan vankeuteen tuomitun keskimääräinen rangaistuksen pituus oli 11,1 kuukautta, mikä oli 1,3 kuukautta enemmän kuin vuonna 2010. Marraskuussa 2011 käyttöön otettuun valvontarangaistukseen tuomittiin viisi henkilöä. Ehdottoman vankeuden sijasta yhdyskuntapalveluun tuomittiin 2 500 henkilöä ja yhdyskuntapalvelua ehdollisen vankeustuomion ohessa sai 195 henkilöä. Vuonna 2011 ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin yhteensä 15 100. Määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Oheissakon sai ehdollisen vankeuden yhteydessä 7 500 henkilöä.

Ehdottomaan ajokieltoon määrättiin noin 17 200 henkilöä vuonna 2011, mikä oli 700 vähemmän kuin edellisvuonna. Ehdollisen ajokiellon ilman alkolukkoa sai 1 050 henkilöä ja alkolukolla valvotun ajo-oikeuden 543 henkilöä. Liiketoimintakiellon sai 339 henkilöä. Keskimääräinen liiketoimintakiellon pituus oli 3,9 vuotta.

Kaikista rangaistuksiin tuomituista 41 prosenttia oli iältään 30–49-vuotiaita. Nuoria, alle 20-vuotiaita kaikista rangaistuista oli 12 prosenttia. Oikeudessa tuomituista nuorten osuus oli suurempi, 18 prosenttia. Nuoria tuomittiin rangaistuksiin yhtä usein kuin edellisvuonna. Rangaistuista alle 20-vuotiaista naisten osuus oli 21 prosenttia ja näin ollen kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin kaikenikäisten naisten osuus kaikista tuomituista.

Vuonna 2011 kaikista 572 000 rangaistukseen tuomitusta 7 prosenttia (40 800) oli ulkomaan kansalaisia. Edellisvuodesta ulkomaalaisten määrä kasvoi 13 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus oli selvästi suurempi alioikeuksissa tuomituista (10,7 %) ja rangaistusmääräyssakkoihin määrätyistä (11,7 %) kuin rikesakkoihin määrätyistä (3,2 %). Yli 53 prosenttia tuomituista ulkomaan kansalaisista ei asunut vakinaisesti Suomessa. Näiden tuomittujen ulkomaalaisten osuus on kasvanut viime vuosina nopeammin kuin Suomessa asuvien ulkomaalaisten, ja osuus oli nyt 18 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010 ja 43 prosenttia suurempi kuin vuonna 2009. Rangaistukseen tuomittujen joukossa oli kaikkiaan 149:n eri valtion kansalaisia. Ulkomaalaisista rangaistukseen tuomituista 76 prosenttia oli EU27-maiden ja muiden Euroopan valtioiden kansalaisia. Eniten rangaistuksia määrättiin venäläisille ja virolaisille.


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, Salla Tuominiemi 09 1734 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (422,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2011/syyttr_2011_2012-12-17_tie_001_fi.html