Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2012

Nästan en fjärdedel av dem som dömdes till straff år 2011 var kvinnor

År 2011 var 23 procent (130 000) av dem som dömdes till straff kvinnor. Enligt Statistikcentralens uppgifter har andelen kvinnor av dem som dömts för brott ökat stadigt redan under flera decennier. Andelen kvinnor var 9 procent år 1980, 13 procent år 1990 och 16 procent år 2000. Från året innan ökade andelen kvinnor som dömdes till straff relativt lite (med 0,4 procentenheter).

Kvinnor och män dömda till straff 1980–2011 (%)

Kvinnor och män dömda till straff 1980–2011 (%)

Kvinnor fick klart oftare ordnings- eller strafforderböter än en underrättsdom. År 2011 var 26 procent (78 300) av dem som dömdes till ordningsböter kvinnor. Andelen kvinnor av dem som fick ordningsböter var 25 procent året innan och 20 procent år 2005. Av dem som fick strafforder var 20 procent (41 700) kvinnor, dvs. 0,5 procentenheter färre än året innan. Av dem som dömdes i rätten var däremot 15 procent (9 800) kvinnor, dvs. 0,4 procentenheter fler än år 2010. I underrätterna dömdes kvinnor betydligt oftare till böter och villkorligt fängelse än till samhällstjänst eller ovillkorligt fängelse. Av dem som fick böter i domstol var 20 procent kvinnor och av dem som dömdes till villkorligt fängelse 15 procent, medan andelen kvinnor av dem som dömdes till samhällstjänst var åtta procent och av dem som dömdes till ovillkorligt fängelse sju procent.

År 2011 utdömdes straff till totalt 572 000 personer. Det totala antalet straff var en procent fler än år 2010 och större än någonsin tidigare i Finland. I underrätterna dömdes ungefär 63 000 personer, nästan ingen förändring alls från året innan. År 2011 var antalet bötfällda genom strafforder nästan 208 000 personer och ordningsböter dömdes ut till över 301 000 personer. Antalet ordningsböter steg från året innan med över tre procent och var nästan tre gånger så många som år 2006. Över hälften (55 %) av ordningsböterna utfärdades utan att stoppa fordonet.

År 2011 dömdes omkring 6 000 personer till ovillkorligt fängelse, dvs. över fyra procent färre än år 2010. Av dessa dömdes 23 personer till livstids fängelse. Till antalet utdömdes flest ovillkorliga fängelsestraff då huvudbrottet i domen var grovt rattfylleri (1 026), misshandel (606) eller stöld (588). Den genomsnittliga strafflängden för dem som dömdes till ovillkorligt fängelse var 11,1 månader, dvs. 1,3 månader mer än år 2010. Fem personer dömdes till övervakningsstraff, en ny form av straff som infördes i november 2011. Istället för ovillkorligt fängelse dömdes 2 500 personer till samhällstjänst och jämsides med villkorligt fängelse 195 personer. År 2011 utdömdes 15 000 villkorliga fängelsestraff och antalet var på samma nivå som året innan. I samband med villkorligt fängelse fick 7 500 personer böter som tilläggsstraff.

År 2011 dömdes omkring 17 200 personer till ovillkorligt körförbud, vilket var 700 färre än året innan. Villkorligt körförbud utan alkolås fick 1 050 personer och övervakad körrätt med alkolås 543 personer. Näringsförbud meddelades 339 personer. Det genomsnittliga näringsförbudets längd var 3,9 år.

Av alla straffade var 41 procent i åldern 30–49 år. Unga, under 20-åringar, var 12 procent av alla straffade. Av dem som dömdes i rätten var andelen unga större, 18 procent. Antalet unga som dömdes till straff var lika många som året innan. Av de dömda i åldern under 20 år var andelen kvinnor 21 procent och således två procentenheter mindre än andelen kvinnor i alla åldrar av alla dömda.

Av alla de 572 000 personer som dömdes till straff år 2011 var sju procent (40 800) utländska medborgare. Från året innan ökade antalet utlänningar med 13 procent. Andelen utländska medborgare var klart större bland de dömda i underrätterna (10,7 %) och bland dem som dömdes till strafforderböter (11,7 %) än bland dem som dömdes till ordningsböter (3,2 %). Av de utländska medborgare som dömdes var över 53 procent inte fast bosatta i Finland. Andelen sådana dömda utlänningar har under de senaste åren ökat snabbare än andelen dömda utlänningar som bor i Finland, och den var nu 18 procent större än år 2010 och 43 procent större än år 2009. Bland dem som dömdes till straff fanns medborgare från totalt 149 olika länder. Av de utlänningar som dömdes till straff var 76 procent medborgare i EU27-länder och övriga europeiska länder. Flest straff utdömdes till ryska och estländska medborgare.


Källa: Åtalade, dömda och straff 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, Salla Tuominiemi 09 1734 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2011/syyttr_2011_2012-12-17_tie_001_sv.html