Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2015

Ehdotonta vankeutta tuomittiin vuonna 2014 yhteensä 5 200 vuotta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan käräjäoikeuksissa ehdottomaan vankeuteen tuomittuja oli hieman yli 5 000 vuonna 2014, lähes saman verran kuin vuonna 2013. Ehdottomaan vankeuteen tuomittujen määrä on vuosittain vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vankeusaikaa vuonna 2014 ehdottomaan vankeuteen tuomituille kertyi yhteensä 5 200 vuotta, noin 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vankilarangaistusten lukumäärä ja kesto (vuotta) 1994–2014

Vankilarangaistusten lukumäärä ja kesto (vuotta) 1994–2014

Kahdeksan vuoden tai sitä pidempiä ehdottomia rangaistuksia tuomittiin 82 kappaletta, lähinnä henki- ja huumausainerikoksista. Elinkautisia vankeusrangaistuksia tuomittiin henkirikoksista 16 kertaa. Kaikista ehdottomista vankeusrangaistuksista alle kolmen kuukauden mittaisia oli 35 prosenttia. Näistä 41 prosenttia oli seurausta liikennerikoksista, 32 prosenttia omaisuusrikoksista ja 12 prosenttia henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista.

Enintään kuuden kuukauden ehdoton vankeusrangaistus on voitu tuomita valvontarangaistuksena vuodesta 2011 lähtien. Valvontarangaistusta ehdottoman vankeuden sijasta tuomittiin 222 kertaa, näistä lähes 40 prosenttia oli tuomioita törkeistä rattijuopumuksista.

Alle kahdeksan kuukauden pituinen ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita yhdyskuntapalveluna, jos se ei ole seurausta kieltäytymisestä asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta tai siviilipalvelusrikoksesta. Kaikista muuntokelpoisista ehdottomista vankeusrangaistuksista yhdyskuntapalveluksi muunnettin lähes 36 prosenttia. Selvästi eniten yhdyskuntapalvelua käytettiin tuomittaessa rattijuopumuksista. Näistä lähes 50 prosenttia tuomittiin yhdyskuntapalveluna.

Yhdyskuntapalvelun käyttö eri rikoksissa 2010–2014

Yhdyskuntapalvelun käyttö eri rikoksissa 2010–2014

Ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin noin 13 600 kertaa, hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 40 prosenttia ehdollisista vankeustuomioista oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Toiseksi eniten ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin pahoinpitelyistä.

Vapauttavia tuomioita 3 139

Varsinaisessa oikeudenkäynnissä jätettiin tuomitsematta rangaistukseen 528 syylliseksi todettua. Vastaajan nuoruutta käytettiin tuomitsematta jättämisperusteena 103 tapauksessa, syyntakeettomuutta 35 tapauksessa ja alentunutta syyntakeisuutta 4 tapauksessa. Vapauttavan tuomion sai 3 139 vastaajaa ja lisäksi 661 henkilön osalta syyte jätettiin sillensä.

Rikesakkoja tuomittiin enemmän kuin vuotta aiemmin

Rikesakkoja määrättiin 261 300 kappaletta vuonna 2014, lähes kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista rikesakoista lähes 63 prosenttia määrättiin ajoneuvoa pysäyttämättä. Eniten rikesakkoja tuomittiin nopeusrajoitusta osoittavan liikennemerkin noudattamatta jättämisestä, yli 86 prosenttia kaikista rikesakoista. Näistä 72 prosenttia määrättiin ajoneuvoa pysäyttämättä. Toiseksi eniten rikesakkoja määrättiin turvavyön käyttämättä jättämisestä, hieman yli 5 prosenttia kaikista rikesakoista. Lisätietoja rikesakoista löytyy StatFin tietokantataulukoista .

Rikesakkojen lukumäärä ajoneuvoa pysäyttämättä ja muut rikesakot 2007–2014

Rikesakkojen lukumäärä ajoneuvoa pysäyttämättä ja muut rikesakot 2007–2014

Vuonna 2014 käräjäoikeuksissa tuomittiin noin 36 700 sakkorangaistusta (ml. kurinpitosakot, oikeudessa tuomitut rikesakot ja oheissakot), mikä on 524 sakkoa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös rangaistusmääräyksen saaneita on yhä vähemmän. Vuonna 2014 annettiin 164 400 rangaistusmääräystä, kun vuonna 2007 rangaistusmääräyksen saaneita oli vielä yli 258 000, mikä on yli 36 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Alioikeuden sakkorangaistukset, rangaistusmääräykset ja rikesakot 1995–2014 (lkm)

Alioikeuden sakkorangaistukset, rangaistusmääräykset ja rikesakot 1995–2014 (lkm)

Rangaistusmääräysten sakkokertymä vuonna 2014 oli 39,2 miljoonaa euroa, yli 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Rikesakkojen ja alioikeuksien sakkotuomioiden kertymät olivat kasvaneet vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. Rikesakkojen sakkokertymä oli 20,5 miljoonaa euroa, lähes 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja alioikeuksien 19,8 miljoonaa euroa, lähes prosentin enemmän kuin edellisenä vuonna.

Alioikeuksien sakkorangaistusten, rangaistusmääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 1995–2014 (euroa)

Alioikeuksien sakkorangaistusten, rangaistusmääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 1995–2014 (euroa)

Lisätietoja tuomioista löytyy tilaston taulukot-osiosta liitetaulukoista sekä StatFin tietokantaulukoista .


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (496,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2014/syyttr_2014_2015-09-30_tie_001_fi.html