Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2015

År 2014 tilldömes sammanlagt 5 200 år ovillkorligt fängelse

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet personer som dömdes till ovillkorligt fängelse i tingsrätterna till något över 5 000 år 2014, nästan lika många som år 2013. Antalet personer som dömts till ovillkorligt fängelse har under de senaste tio åren årligen minskat. Den sammanlagda fängelsetiden för dem som dömts till ovillkorligt fängelse uppgick år 2014 till totalt 5 200 år, ungefär 7 procent mer än året innan.

Fängelsestraffens antal och längd (år) 1994–2014

Fängelsestraffens antal och längd (år) 1994–2014

Källa: Åtalade, dömda och straff 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2014/syyttr_2014_2015-09-30_tie_001_sv.html