Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2016

Antalet ordningsböter minskade

Enligt Statistikcentralens uppgifter utfärdades 240 700 ordningsböter år 2015. Detta var nästan 8 procent färre än året innan. Höjningen av ordningsboten trädde i kraft 1.9.2015 och fr.o.m. detta datum är ordningsboten till sin storlek 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 eller 200 euro. Dagsböterna i euro uppgick till 24,4 miljoner euro dvs. 19 procent mer än året innan.

Bötesstraff i underrätten, strafforder och ordingsböter 1995–2015, antal

Bötesstraff i underrätten, strafforder och ordingsböter 1995–2015, antal

Källa: Åtalade, dömda och straff 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2015/syyttr_2015_2016-09-30_tie_001_sv.html