Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.9.2017

Alioikeuksissa tuomittujen määrä väheni edelleen vuonna 2016

Tilastokeskuksen tietojen mukaan rikoksista tuomittuja oli vuonna 2016 alioikeuksissa noin 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä tuomittuja oli hieman yli 53 000. Näistä 59 prosenttia oli tuomittu sakkorangaistukseen ja 38 prosenttia vankeusrangaistukseen. Rangaistus- ja sakkomääräyksiä annettiin 13 prosenttia vähemmän ja rikesakkoja 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Alioikeudessa annettujen tuomioiden, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen kehitys 2005–2016, lkm

Alioikeudessa annettujen tuomioiden, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen kehitys 2005–2016, lkm

Vuonna 2016 käräjäoikeuksissa tuomittiin sakkoja lähes 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 36 307 sakkorangaistusta (ml. oikeudessa tuomitut sakot ja rikesakot, oheissakot sekä kurinpitosakot). Käräjäoikeuksissa tuomituista päiväsakoista 19 prosenttia oli seurausta rattijuopumuksista ja 12 prosenttia pahoinpitelyistä. Ehdollisen vankeuden ohessa tuomituista oheissakoista suurin osa, 92 prosenttia, oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Oikeuden määräämät rikesakot olivat pääasiassa seuraamuksia liikennerikkomuksista. Uusi sakkomenettelylaki tuli voimaan 1.12.2016. Rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomittiin 151 307 kertaa, näistä 265 oli uuden sakkomenettelylain mukaisia. Poliisin antamia sakkomääräyksiä oli 4 391. Noin 42 prosenttia rangaistus- ja sakkomääräyksistä oli seurausta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Alioikeudessa tuomitut sakkorangaistukset, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot 1996–2016, lkm

Alioikeudessa tuomitut sakkorangaistukset, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot 1996–2016, lkm

Kaikkien sakkorangaistusten (ml. oikeudessa tuomitut sakot ja rikesakot, oheissakot sekä kurinpitosakot) sakkokertymä oli yhteensä yli 98,6 miljoonaa euroa vuonna 2016, lähes 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rikesakkoja määrättiin lähes 30 000 enemmän ja sakkokertymä oli 72 prosenttia suurempi kuin vuonna 2015. Rangaistusmääräysten sakkokertymä oli 37,7 miljoonaa euroa ja sakkomääräysten 1,1 miljoonaa euroa. Alioikeuksissa vuonna 2016 tuomittujen sakkojen kertymä oli 4 prosenttia vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteensä alioikeuksissa tuomittiin sakkoja 17,9 miljoonaa euroa.

Alioikeuden tuomitsemien sakkorangaistusten, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 1996–2016, euroa

Alioikeuden tuomitsemien sakkorangaistusten, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 1996–2016, euroa

Vankeusrangaistuksia tuomittiin lähes 20 000 kertaa

Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 352 vuonna 2016. Näistä 10 oli elinkautisia vankeusrangaistuksia ja 378 tuomioita, joissa aiempi ehdoton vankeusrangaistus katsottiin riittäväksi seuraamukseksi. Kahdeksan vuoden tai sitä pitempiä määräaikaisia ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 74 kappaletta. Näistä 50 prosenttia oli tuomittu taposta ja 41 prosenttia huumausainerikoksista. Kaikista ehdottomista vankeusrangaistuksista alle kolmen kuukauden mittaisia oli 36 prosenttia. Näistä 44 prosenttia oli seurausta liikennerikoksista, 31 prosenttia omaisuusrikoksista ja 11 prosenttia henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista. Keskimääräinen ehdoton vankeusrangaistus oli kestoltaan 12,4 kuukautta.

Vankeusrangaistukset 1980–2016, lkm

Vankeusrangaistukset 1980–2016, lkm

Enintään kuuden kuukauden ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita valvontarangaistuksena. Vuonna 2016 ehdottomia vankeusrangaistuksia muunnettiin valvontarangaistukseksi 207 kertaa ja ne olivat kestoltaan keskimäärin 3,1 kuukautta.

Alle kahdeksan kuukauden pituinen ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita yhdyskuntapalveluna, jos se ei ole seurausta kieltäytymisestä asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta tai siviilipalvelusrikoksesta. Kaikista muuntokelpoisista ehdottomista vankeusrangaistuksista yhdyskuntapalveluksi muunnettin 33 prosenttia vuonna 2016. Selvästi eniten yhdyskuntapalvelua käytettiin tuomittaessa rattijuopumuksista. Keskimääräinen yhdyskuntapalvelun kesto oli 95 tuntia.

Ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin 12 763 kertaa vuonna 2016, lähes 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ehdolliset vankeudet olivat kestoltaan keskimäärin 4,2 kuukautta. Noin 38 prosenttia ehdollisista vankeustuomioista oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Toiseksi eniten ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin pahoinpitelyistä.

Lisätietoja rangaistuksista löytyy katsauksesta, tilaston taulukot-osiosta liitetaulukoista sekä StatFin tietokantaulukoista .


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (325,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2016/syyttr_2016_2017-09-29_tie_001_fi.html