Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2018

Rikesakkoja määrättiin 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2017 rikesakkoja annettiin 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä rikesakkoja oli noin 330 600. Näistä 83 prosenttia oli seurausta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan avulla määrättyjä rikesakkoja oli 54 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Lähes puolet vuonna 2017 määrätyistä rikesakoista oli 170 euron suuruisia.

Rikesakot 2007–2017, lkm

Rikesakot 2007–2017, lkm

Käräjäoikeuksissa annettiin 51 860 tuomiota vuonna 2017. Käräjäoikeuksien määräämiä sakkorangaistuksia oli lähes 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 35 660  (ml. oikeudessa tuomitut sakot ja rikesakot, oheissakot sekä kurinpitosakot). Käräjäoikeuksissa tuomituista päiväsakoista 20 prosenttia oli seurausta rattijuopumuksista, 13 prosenttia näpistyksistä ja 11 prosenttia pahoinpitelyistä. Ehdollisen vankeuden ohessa tuomituista oheissakoista suurin osa, 93 prosenttia, oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomittiin 41 570 kertaa. Poliisin antamia sakkomääräyksiä oli 87 390. Noin 43 prosenttia rangaistus- ja sakkomääräyksistä oli seurausta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Vuonna 2017 liikenneturvallisuuden vaarantamisesta annettiin rangaistus- tai sakkomääräyksiä 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Rikesakoista suurin osa, 94 prosenttia, oli seurausta liikennerikkomuksista. Liikennerikkomuksista määrättiin 20 prosenttia enemmän rikesakkoja vuonna 2017 kuin vuotta aiemmin.

Alioikeudessa tuomitut sakkorangaistukset, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot 2005–2017, lkm

Alioikeudessa tuomitut sakkorangaistukset, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot 2005–2017, lkm

Kaikkien sakkorangaistusten (ml. oikeudessa tuomitut sakot ja rikesakot, oheissakot sekä kurinpitosakot) sakkokertymä oli yhteensä yli 101,8 miljoonaa euroa vuonna 2017, yli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rikesakkoja määrättiin yli 60 000 enemmän ja sakkokertymä oli 51,3 miljoonaa euroa, 22 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Rangaistusmääräysten sakkokertymä oli 10,6 miljoonaa euroa ja sakkomääräysten 22,6 miljoonaa euroa. Alioikeuksissa vuonna 2017 tuomittujen sakkojen kertymä oli 3 prosenttia vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteensä alioikeuksissa tuomittiin sakkoja 17,3 miljoonaa euroa.

Alioikeuden tuomitsemien sakkorangaistusten, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 2005–2017, euroa

Alioikeuden tuomitsemien sakkorangaistusten, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 2005–2017, euroa

Vankeusrangaistuksia tuomittiin lähes 19 000 kertaa

Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 255 vuonna 2017. Näistä 8 oli elinkautisia vankeusrangaistuksia ja 443 tuomioita, joissa aiempi ehdoton vankeusrangaistus katsottiin riittäväksi seuraamukseksi. Kahdeksan vuoden tai sitä pitempiä määräaikaisia ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 59 kappaletta. Näistä 46 prosenttia oli tuomittu taposta ja 27 prosenttia huumausainerikoksista. Kaikista ehdottomista vankeusrangaistuksista alle kolmen kuukauden mittaisia oli 38 prosenttia. Näistä 41 prosenttia oli seurausta liikennerikoksista, 32 prosenttia omaisuusrikoksista ja 10 prosenttia henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista. Keskimääräinen ehdoton vankeusrangaistus oli kestoltaan 11,8 kuukautta.

Vankeusrangaistukset 1980–2017, lkm

Vankeusrangaistukset 1980–2017, lkm

Enintään kuuden kuukauden ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita valvontarangaistuksena. Vuonna 2017 ehdottomia vankeusrangaistuksia muunnettiin valvontarangaistukseksi 192 kertaa ja ne olivat kestoltaan keskimäärin 3,1 kuukautta.

Alle kahdeksan kuukauden pituinen ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita yhdyskuntapalveluna, jos se ei ole seurausta kieltäytymisestä asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta tai siviilipalvelusrikoksesta. Kaikista muuntokelpoisista ehdottomista vankeusrangaistuksista yhdyskuntapalveluksi muunnettin 31 prosenttia vuonna 2017. Selvästi eniten yhdyskuntapalvelua käytettiin tuomittaessa rattijuopumuksista. Keskimääräinen yhdyskuntapalvelun kesto oli 97 tuntia.

Ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin 12 205 kertaa vuonna 2017, yli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ehdolliset vankeudet olivat kestoltaan keskimäärin 4,4 kuukautta. Noin 37 prosenttia ehdollisista vankeustuomioista oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Toiseksi eniten ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin pahoinpitelyistä.

Lisätietoja rangaistuksista löytyy katsauksesta, tilaston taulukot-osiosta liitetaulukoista sekä StatFin tietokantaulukoista .


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2017/syyttr_2017_2018-09-26_tie_001_fi.html