Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2019

Vankeusrangaistuksia tuomittiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 vankeusrangaistuksia tuomittiin 4,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä vankeusrangaistuksia tuomittiin 20 008. Vuodesta 2004 asti jatkunut vankeusrangaistusten määrän lasku pysähtyi vuoteen 2018. Vankeusrangaistuksista 28 prosenttia oli tuomioita, joita suoritettiin vankilassa. 64 prosenttia vankeusrangaistuksista oli ehdollisia.

Vankeusrangaistukset 1980–2018, lkm

Vankeusrangaistukset 1980–2018, lkm

Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 566 vuonna 2018. Näistä 11 oli elinkautisia vankeusrangaistuksia ja 479 tuomioita, joissa aiempi ehdoton vankeusrangaistus katsottiin riittäväksi seuraamukseksi. Kahdeksan vuoden tai sitä pitempiä määräaikaisia ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 71 kappaletta. Näistä 55 prosenttia oli tuomittu taposta, murhasta, surmasta tai lapsensurmasta ja 44 prosenttia huumausainerikoksista. Kaikista ehdottomista vankeusrangaistuksista alle kolmen kuukauden mittaisia oli 42 prosenttia. Näistä 46 prosenttia oli seurausta liikennerikoksista, 31 prosenttia omaisuusrikoksista ja 8 prosenttia henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista. Keskimääräinen ehdoton vankeusrangaistus oli kestoltaan 11,2 kuukautta.

Vuonna 2018 otettiin käyttöön uusi, erityisesti vakavien rikosten uusijoille tarkoitettu rangaistus, yhdistelmärangaistus. Se muodostuu ehdottomasta vankeudesta ja vuoden valvonta-ajasta vankeuden jälkeen. Yhdistelmärangaistukseen tuomittiin vuonna 2018 neljä henkilöä.

Ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin 12 692 kertaa vuonna 2018, 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ehdolliset vankeudet olivat kestoltaan keskimäärin 4,3 kuukautta. Noin 37 prosenttia ehdollisista vankeustuomioista oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Toiseksi eniten ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin pahoinpitelyistä.

Enintään kuuden kuukauden ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita valvontarangaistuksena. Vuonna 2018 ehdottomia vankeusrangaistuksia muunnettiin valvontarangaistukseksi 144 kertaa ja ne olivat kestoltaan keskimäärin 2,9 kuukautta.

Alle kahdeksan kuukauden pituinen ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita yhdyskuntapalveluna, jos se ei ole seurausta kieltäytymisestä asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta tai siviilipalvelusrikoksesta. Kaikista muuntokelpoisista ehdottomista vankeusrangaistuksista yhdyskuntapalveluksi muunnettin 31 prosenttia vuonna 2018. Selvästi eniten yhdyskuntapalvelua käytettiin tuomittaessa rattijuopumuksista. Keskimääräinen yhdyskuntapalvelun kesto oli 98 tuntia .

Alioikeuksissa annettiin yli 56 000 tuomiota

Käräjäoikeuksissa annettiin 56 160 tuomiota vuonna 2018. Käräjäoikeuksien määräämiä sakkorangaistuksia oli lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 39 100 (ml. oikeudessa tuomitut sakot ja rikesakot, oheissakot sekä kurinpitosakot). Käräjäoikeuksissa tuomituista päiväsakoista 19 prosenttia oli seurausta rattijuopumuksista, 14 prosenttia näpistyksistä ja 11 prosenttia pahoinpitelyistä. Ehdollisen vankeuden ohessa tuomituista oheissakoista suurin osa, yli 92 prosenttia, oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomittiin 35 540 kertaa. Poliisin antamia sakkomääräyksiä oli 91 000. Noin 44 prosenttia rangaistus- ja sakkomääräyksistä oli seurausta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Aiemmin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta annettujen rangaistus- ja sakkomääräysten lukumäärä on ollut laskussa, mutta vuonna 2018 niitä annettiin lähes saman verran kuin vuonna 2017.

Alioikeudessa tuomitut sakkorangaistukset, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot 2005–2018, lkm

Alioikeudessa tuomitut sakkorangaistukset, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot 2005–2018, lkm

Rikesakkoja annettiin vuonna 2018 yli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä noin 361 800. Näistä 85 prosenttia oli seurausta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan avulla määrättyjä rikesakkoja oli 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Lähes puolet vuonna 2018 määrätyistä rikesakoista oli 170 euron suuruisia ja hieman yli neljäsosa 140 euron suuruisia. Rikesakoista suurin osa, 95 prosenttia, oli seurausta liikennerikkomuksista. Liikennerikkomuksista määrättiin 11 prosenttia enemmän rikesakkoja vuonna 2018 kuin vuotta aiemmin.

Rikesakot 2007–2018, lkm

Rikesakot 2007–2018, lkm

Kaikkien sakkorangaistusten (ml. oikeudessa tuomitut sakot ja rikesakot, oheissakot sekä kurinpitosakot) sakkokertymä oli yhteensä yli 109,1 miljoonaa euroa vuonna 2018, yli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rikesakkoja määrättiin yli 31 000 enemmän ja sakkokertymä oli 56,7 miljoonaa euroa, 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Rangaistusmääräysten sakkokertymä oli 9,7 miljoonaa euroa ja sakkomääräysten 24,3 miljoonaa euroa. Alioikeuksissa vuonna 2018 tuomittujen sakkojen kertymä oli 6,7 prosenttia enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteensä alioikeuksissa tuomittiin sakkoja 18,5 miljoonan euron edestä.

Alioikeuden tuomitsemien sakkorangaistusten, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 2006–2018, euroa

Alioikeuden tuomitsemien sakkorangaistusten, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 2006–2018, euroa

Lisätietoja rangaistuksista löytyy katsauksesta, tilaston taulukot-osiosta liitetaulukoista sekä StatFin tietokantaulukoista .


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lipasti 029 551 3041, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/syyttr/2018/syyttr_2018_2019-09-26_tie_001_fi.html