Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2019

Fyra procent fler utdöma fängelsestraff än året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter utdömdes 4,4 procent fler fängelsestraff år 2018 än året innan. Totalt utdömdes 20 008 fängelsestraff. Minskningen av antalet fängelsestraff, som pågått sedan år 2004, avstannade år 2018. Av fängelsestraffen var 28 procent straff som avtjänades i fängelse. Totalt 64 procent av fängelsestraffen var villkorliga.


Källa: Åtalade, dömda och straff 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lipasti 029 551 3041, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (183,8 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2018/syyttr_2018_2019-09-26_tie_001_sv.html