Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Katsaus hovioikeuden ratkaisuihin 2019

Hovioikeuden ratkaisut toimitetaan tilastokeskukselle kerran vuodessa käräjäoikeuden ratkaisujen yhteydessä. Tilastossa on yhdistetty hovioikeuden ratkaisut käräjäoikeuden vastaaviin ratkaisuihin. Yhdistely on tehty vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2019 hovioikeudessa ratkaistiin 4 699 tuomioita. Näistä 4 640 tuomiolle saatiin yhdistettyä aikaisempi käräjäoikeuden tuomio. Tilastoissa rikoksena käytetään hovioikeusaineiston päärikosta. Hovioikeuden tilastoissa on tarkasteltu, sitä onko käräjäoikeuden päätös vahvistettu hovioikeudessa vai onko se muuttunut. Tilastosta selviää myös se, miten päätös on muuttunut hovioikeudessa. Esimerkiksi, onko rangaistus koventunut vai lieventynyt. Tämä on tehty vertailemalla käräjäoikeuden ja hovioikeuden rangaistusten laatuja, sakkojen määriä ja vankeusaikoja.

1.1 Syyttäjän valittaessa 43 prosenttia tuomioista koveni hovioikeudessa

Hovioikeudessa käsitellyissä käräjäoikeuden tuomiossa valittajana oli vuonna 2019 useimmiten syytetty (2 403). Syyttäjä oli valittajana 426 tuomiossa ja 129 tuomiossa oli muu valittaja. Yhdessä tuomiossa saattoi olla myös useampia valittajia, näitä oli yhteensä 519. Valittajasta ei ollut tietoa 1 163 tuomiossa.

Vuonna 2019 hovioikeudessa käsitellyistä käräjäoikeuden päätöksistä 75 prosenttia pysyi ennallaan. Rangaistusta kovennettiin 9 prosentissa tapauksista, lievennettiin 14 prosentissa ja hylättiin 3 prosentissa tapauksista. Tapauksissa, joissa syytetty valitti käräjäoikeuden antamasta tuomioista, lähes 70 prosenttia vahvistettiin hovioikeudessa. Noin 28 prosentissa tapauksista hovioikeus lievensi tai hylkäsi käräjäoikeuden tuomion ja vain 2 prosentissa kovensi rangaistusta. Syyttäjän valittaessa noin 43 prosenttia käräjäoikeuden tuomioista koveni hovioikeudessa ja vain 3 prosentissa tuomioista tapauksista tuomio lieveni tai syyte hylättiin kokonaan.

Kuvio 1. Rangaistuksen muutos hovioikeudessa valittajan mukaan 2019, %

Kuvio 1. Rangaistuksen muutos hovioikeudessa valittajan mukaan 2019, %

1.2 Hovioikeuden ratkaisuista 12 prosentissa muutettiin käräjäoikeuden määräämää rangaistuksen laatua

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistuksen laatua 563 tapauksessa Käräjäoikeuden tuomitsema rangaistuksen laatu jäi voimaan 4 078 tapauksessa.

Käräjäoikeuden tuomitsemia ehdottomia vankeusrangaistuksia käsiteltiin hovioikeudessa 1 696 kappaletta. Näistä 1 519 pysyi ennallaan (lähes 90 prosenttia). Ehdoton vankeusrangaistus muutettiin yhdyskuntapalveluksi 69 kertaa ja ehdolliseksi vankeudeksi 49 kertaa. Syyte hylättiin 19 tapauksessa.

Käräjäoikeuden tuomitsemia ehdollisia vankeusrangaistuksia käsiteltiin hovioikeudessa yhteensä 1 160 kappaletta. Näistä 1 039 pysyi ehdollisina tuomioina. Ehdottomiksi vankeuksiksi muunnettiin 26 ja sakoksi 41 käräjäoikeuden tuomiota. 45 käräjäoikeuden ehdollista vankeustuomiota hylättiin hovioikeudessa.

Hovioikeudessa käsiteltiin 1 059 käräjäoikeuden määräämää sakkorangaistusta. Näistä 967 pysyi sakkona myös hovioikeuden ratkaisussa. Käräjäoikeuden sakko hylättiin 51 tapauksessa ja ehdolliseksi vankeudeksi se muutettiin 29 kertaa.

Taulukko 1. Käräjäoikeuden rangaistuksen muuttuminen hovioikeudessa 2019 (KO=Käräjäoikeus, HO=Hovioikeus)

Ehdoton
vankeus
(KO) 
Ehdollinen
vankeus
(KO)
Tuomio-
istuimessa
sakkoon
tuomitut
(KO)
Yhteensä (HO) 1 696 1 160 1 059
Elinkautinen (HO) 1 . .
Ehdoton
vankeus (HO)
1 519 26 3
Aikaisempi
ehdoton
vankeus riittävä
seuraus (KO)
8 . 2
Valvonta-
rangaistus (HO)
18 . .
Yhdyskunta-
palvelu (HO)
69 8 2
Ehdollinen
vankeus (HO)
49 1 039 29
Tuomio-
istuimessa
sakkoon
tuomitut (HO)
12 41 967
Rikesakko (HO) . . 2
Tuomitsematta
jättäminen (HO)
1 1 2
Syyte
hylätty (HO)
19 45 51
Asia
rauennut (HO)
. . 1

1.3 Suurin osa rangaistuksen määristä pysyi ennallaan hovioikeudessa

Aineistosta tarkasteltiin myös sitä, mihin suuntaan esimerkiksi hovioikeudessa vahvistettu käräjäoikeuden sakko tai vankeusrangaistus on muuttunut. Onko sakkoa esimerkiksi korotettu tai vankeusaikaa lyhennetty. Aineistoon on rajattu ne hovioikeuden ratkaisut, joissa rangaistuksen laatu pysyi samana. Suurin osa käräjäoikeuden vuonna 2019 tuomitsemien rangaistusten määristä pysyi ennallaan hovioikeudessa. Jos rangaistuksen määrää oli hovioikeudessa muutettu, niin useimmiten sitä oli alennettu ennemmin kuin korotettu. Esimerkiksi 19 prosentissa ehdottomien vankeusrangaistusten vankeusaikaa alennettiin, vastaavasti 6 prosentissa korotettiin. Sakkorangaistuksissa 8 prosentissa päiväsakkojen määrää laskettiin ja 5 prosentissa korotettiin hovioikeudessa.

Kuvio 2. Käräjäoikeuden tuomitsemien rangaistusten muutokset hovioikeudessa 2019, %

Kuvio 2. Käräjäoikeuden tuomitsemien rangaistusten muutokset hovioikeudessa 2019, %

1.4 Hovioikeudessa ratkaistuista tuomioista 33 prosenttia koski omaisuusrikoksia

Vuonna 2019 hovioikeudessa ratkaistuista käräjäoikeuden tuomioista 33 prosenttia koski omaisuusrikoksia, 22 prosenttia henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia ja 14 prosenttia huumausainerikoksia. Omaisuusrikoksista suurin osa oli varkauksia tai petoksia. Henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista suurin osa koski pahoinpitelyjä.

Kuvio 3. Hovioikeudessa ratkaistut tuomiot rikosryhmittäin 2019, %

Kuvio 3. Hovioikeudessa ratkaistut tuomiot rikosryhmittäin 2019, %

Omaisuusrikosten osalta käräjäoikeudentuomioista 77 prosenttia pysyi ennallaan ja 14 prosenttia lieveni hovioikeudessa. Käräjäoikeuden määräämistä seksuaalirikostuomioista 38 prosenttia muuttui hovioikeudessa. Tämä on selkeästi enemmän kuin muissa rikosryhmissä. Hovioikeus kovensi lähes 18 prosenttia ja lievensi 13 prosenttia käräjäoikeuden määräämistä seksuaalirikostuomioista. Rangaistusta lievennettiin muihin rikosryhmiin verrattuna eniten huumausaine- ja liikennerikoksissa.

Kuvio 4. Käräjäoikeustuomioiden muutokset hovioikeudessa rikosryhmittäin 2019, %

Kuvio 4. Käräjäoikeustuomioiden muutokset hovioikeudessa rikosryhmittäin 2019, %

Lisätietoja löytyy tilaston StatFin tietokantataulukoista .


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 5513 691, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 24.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2019, 1. Katsaus hovioikeuden ratkaisuihin 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syyttr/2019/syyttr_2019_2020-09-24_kat_001_fi.html