Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.9.2020

Sakkorangaistusten määrä väheni 12 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 sakkorangaistuksia tuomittiin 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikesakkojen määrä väheni 15 prosenttia ja sakkomääräykset 11 prosenttia. Alioikeuksissa tuomittiin 37 676 sakkorangaistusta, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syyttäjän rangaistusmääräyksiä annettiin hieman enemmän kuin vuonna 2018.

Alioikeudessa tuomittujen sakkojen, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen kehitys 2005-2019, lkm

Alioikeudessa tuomittujen sakkojen, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen kehitys 2005-2019, lkm

Rikesakkoja annettiin vuonna 2019, yhteensä noin 307 622. Näistä 86 prosenttia oli seurausta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan avulla määrättyjä rikesakkoja oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Yli puolet vuonna 2019 määrätyistä rikesakoista oli 170 euron suuruisia ja hieman yli neljäsosa 140 euron suuruisia. Rikesakoista suurin osa, 95 prosenttia, oli seurausta liikennerikkomuksista. Vuonna 2019 liikennerikkomuksista määrättiin 15 prosenttia vähemmän rikesakkoja kuin vuotta aiemmin.

Rikesakot 2007-2019, lkm

Rikesakot 2007-2019, lkm

Vuonna 2019 poliisi antoi sakkomääräyksiä 81 178 kertaa, mikä oli lähes 10 000 sakkomääräystä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sakkomääräyksistä 54 prosenttia oli seurausta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, 28 prosenttia liikennerikkomuksista ja 13 prosenttia näpistyksistä. Myös käräjäoikeuksien määräämät sakkorangaistukset vähenivät hieman verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2019 päiväsakkoja määrättiin yhteensä 37 676 (ml. oikeudessa tuomitut sakot ja rikesakot, oheissakot sekä kurinpitosakot) kertaa, lähes 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käräjäoikeuksissa tuomituista päiväsakoista 14 prosenttia oli seurausta rattijuopumuksista, 11 prosenttia törkeistä rattijuopumuksista, 14 prosenttia näpistyksistä ja 9 prosenttia pahoinpitelyistä. Sakoista, jotka olivat seurausta törkeistä rattijuopumuksista, 98 prosenttia oli ehdollisen vankeuden ohella määrättyjä oheissakkoja.

Kaikkien sakkorangaistusten (ml. oikeudessa tuomitut sakot ja rikesakot, oheissakot sekä kurinpitosakot) sakkokertymä oli yhteensä yli 99,8 miljoonaa euroa vuonna 2019, lähes 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikesakkoja määrättiin 48,6 miljoonan euron edestä, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Sakkomääräysten kertymä, 21,9 miljoonaa euroa, väheni 10 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Rangaistusmääräysten sakkokertymä (11 milj. euroa) kasvoi 13 prosenttia vuodesta 2018. Alioikeuksissa tuomittiin sakkoja 18,3 miljoonan euron edestä, mikä oli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.

Alioikeuden sakkorangaistusten, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 2005-2019, euroa

Alioikeuden sakkorangaistusten, rangaistus- ja sakkomääräysten ja rikesakkojen sakkokertymä 2005-2019, euroa

Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin lähes 5 prosenttia enemmän

Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 840 vuonna 2019, viisi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Näistä 20 oli elinkautisia vankeusrangaistuksia ja 542 tuomioita, joissa aiempi ehdoton vankeusrangaistus katsottiin riittäväksi seuraamukseksi. Kahdeksan vuoden tai sitä pitempiä määräaikaisia ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 73 kappaletta. Näistä 60 prosenttia oli tuomittu taposta, murhasta, surmasta tai lapsensurmasta ja 34 prosenttia huumausainerikoksista. Kaikista ehdottomista vankeusrangaistuksista alle kolmen kuukauden mittaisia oli 43 prosenttia. Näistä 47 prosenttia oli seurausta liikennerikoksista, 30 prosenttia omaisuusrikoksista ja 9 prosenttia henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista. Keskimääräinen ehdoton vankeusrangaistus oli kestoltaan 11,1 kuukautta.

Vuonna 2018 otettiin käyttöön uusi, erityisesti vakavien rikosten uusijoille tarkoitettu rangaistus, yhdistelmärangaistus. Se muodostuu ehdottomasta vankeudesta ja vuoden valvonta-ajasta vankeuden jälkeen. Yhdistelmärangaistukseen tuomittiin vuonna 2019 neljä henkilöä.

Ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin 12 458 kertaa vuonna 2019, lähes 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ehdolliset vankeudet olivat kestoltaan keskimäärin 4,2 kuukautta. Noin 34 prosenttia ehdollisista vankeustuomioista oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Toiseksi eniten ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin pahoinpitelyistä.

Enintään kuuden kuukauden ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita valvontarangaistuksena. Vuonna 2019 ehdottomia vankeusrangaistuksia muunnettiin valvontarangaistukseksi 156 kertaa ja ne olivat kestoltaan keskimäärin 3 kuukautta.

Alle kahdeksan kuukauden pituinen ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita yhdyskuntapalveluna, jos se ei ole seurausta kieltäytymisestä asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta tai siviilipalvelusrikoksesta. Kaikista muuntokelpoisista ehdottomista vankeusrangaistuksista yhdyskuntapalveluksi muunnettiin 29 prosenttia vuonna 2019. Selvästi eniten yhdyskuntapalvelua käytettiin tuomittaessa törkeistä rattijuopumuksista. Keskimääräinen yhdyskuntapalvelun kesto oli 100 tuntia .

Vankeusrangaistukset 1980-2019, lkm

Vankeusrangaistukset 1980-2019, lkm

Lisätietoja rangaistuksista löytyy tilaston liitetaulukoista ja StatFin tietokantaulukoista .

Vuoden 2019 käräjäoikeusaineiston yhteydessä tilastokeskukselle toimitettiin uusi aineisto syyttäjän teonkuvauksista. Aineiston soveltuvuudesta tilastolliseen käyttöön tehtiin selvitys. Raportti, ‘Syyttäjän teonkuvausaineisto – törkeät pahoinpitelyt, raiskaukset ja törkeät petokset’ , on julkaistu Tilastokeskuksen Working Paper sarjassa.


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 5513 691, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (315,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syyttr/2019/syyttr_2019_2020-09-24_tie_001_fi.html