Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor

Producent:
Tull
Uppgifter: Preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor
www.tulli.fi
Statistikkalendarier
tulli.fi
Beskrivning: Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln. Statistiken är en officiell informationskälla för uppgifter om Finlands import, export och handelsbalans.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, export, handelsbalans, utrikeshandel, intrastat, användningsändamål, produkter, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tauket/index_sv.html