Finlands officiella statistik

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor

Producent:
Tull
Uppgifter: Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
www.tulli.fi
Statistikkalendarier
tulli.fi
Beskrivning: Statistiken beskriver pris- och mängdutvecklingen i utrikeshandeln och förändringar som sker i dessa.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: utrikeshandel, priser, index, enhetsvärdeindex, volymindex, bytesförhållande, import priser, export priser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor [e-publikation].
Helsinki: Tull [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/taukyvi/index_sv.html