Beskrivning

Statistiken beskriver pris- och mängdutvecklingen i utrikeshandeln och förändringar som sker i dessa.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor [e-publikation].
Helsinki: Tull [hänvisat: 27.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/taukyvi/meta_sv.html