Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Figur 1. Användningen av energikällor inom industrin år 2007

Inkl. näringsgrenarna (TOL 2002) C Gruvdrift och utvinning av mineral samt D Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk). Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen E El-, gas- och vattenförsörjning.

Källa: Statistikcentralen


Senast uppdaterad 4.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2007, Figur 1. Användningen av energikällor inom industrin år 2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2007/tene_2007_2008-11-05_kuv_001_sv.html