Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.11.2008

Puupolttoaineet teollisuuden merkittävin energialähde

Teollisuuden energiankäyttö oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan lähes 650 petajoulea (PJ) vuonna 2007 (luottamusväli ± 1,1 prosenttia). Eniten teollisuudessa käytettiin energialähteenä puuperäisiä polttoaineita. Toimialoista suurin energiankäyttäjä oli metsäteollisuus, joka käytti lähes 57 prosenttia koko teollisuuden käyttämästä energiasta. Maakunnittain teollisuus käytti eniten energiaa Etelä-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Uusimaalla.

Polttoaineista eniten teollisuudessa käytettiin puuta, öljyä, maakaasua ja hiiltä. Sähkön ja lämmön käyttö lasketaan mukaan kokonaisenergiankäyttöön netto-ostoina. Tämä tarkoittaa sitä, että ostetusta tai saadusta energiamäärästä vähennetään toimipaikalta myyty tai luovutettu määrä.

Energialähteiden käyttö teollisuudessa 2007

Etelä-Karjalan maakunta käytti lähes 13 prosenttia koko teollisuuden energiankulutuksesta. Teollisuus käytti energiaa paljon myös Pohjois-Pohjanmaalla, Itä-Uudellamaalla, molemmissa noin 12 prosenttia ja Kymenlaaksossa, 9 prosenttia. Maakunnista vähiten energiaa käytettiin Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Vuonna 2007 lähes 59 prosenttia teollisuuden sähkön kokonaiskäytöstä käytettiin metsäteollisuudessa. Maakunnista eniten sähköä käytettiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan teollisuuslaitoksissa, molemmissa yli kymmenen prosenttia teollisuuden käyttämästä sähköstä.

Sähkön kokonaiskulutus teollisuudessa 2007

  1 000 GWh luottamusväli, ± %
Metsäteollisuus 28 218,4 0,7
Kemianteollisuus 6 695,3 3,4
Metallien jalostus 5 736,5 1,4
Kone- ja metallituoteteollisuus 2 315,5 9,7
Muu tehdasteollisuus 1 877,1 14,0
Elintarviketeollisuus 1 624,1 9,5
Mineraalien kaivu 770,9 17,5
Elektroniikka- ja sähköteoll. 703,3 18,5
Tekstiili ja vaateteollisuus 234,4 15,2
Kaikki toimialat (C ja D) yhteensä 48 175,5 1,1

 

Vuoden 2007 tilasto perustuu uudistettuun Teollisuuden energiankäyttö -kyselyyn. Tiedot kerättiin toimialoihin kaivostoiminta ja louhinta (C) sekä teollisuus (D) kuuluvilta toimipaikoilta ja näiden toimipaikkojen toimintaan kiinteästi kuuluvilta voimalaitoksilta vuosittaisella kyselyllä. Energiantuotanto-toimiala (E) ei kuulu kyselyn piiriin. Vuoden 2007 tiedot kerättiin otospohjaisesti noin 2 900 toimipaikalta. Tiedot julkaistaan energialähteittäin, toimialoittain ja maakunnittain.

Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenteet

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 4.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2007/tene_2007_2008-11-05_tie_001.html