Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2008

Toimiala Polttoaineet TJ Luottamusväli, ± % Sähkö TJ 1) Luottamusväli, ± % Lämpö TJ 1) Luottamusväli, ± % Yhteensä TJ Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . . . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . . . . . .
07 Metallimalmien louhinta 521,7 58,5 1 051,8 37,8 48,9 5,6 1 622,4 0,0
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 3 064,7 70,6 831,0 8,5 226,1 12,0 4 121,8 51,7
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta . . 0,1* 138,6 . . 0,1* 138,6
10 Elintarvikkeiden valmistus 3 454,8 20,0 4 395,4 21,3 4 186,4 57,8 12 036,6 20,8
11 Juomien valmistus 675,5 11,1 618,8 21,3 876,1 16,6 2 170,3 9,6
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . . . . . .
13 Tekstiilien valmistus 619,0 61,7 573,3 37,2 367,6 10,5 1 559,8 26,0
14 Vaatteiden valmistus 36,6 50,6 119,5 63,9 66,8* 98,1 222,9 41,6
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 33,8 77,8 59,4 67,1 34,8 72,7 128,0 20,6
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 8 524,6 18,8 5 977,5 10,0 11 607,6 13,8 26 109,7 7,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 216 163,3 0,5 57 654,8 1,0 18 995,0 4,0 292 813,1 0,5
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 197,8 19,3 862,5 32,0 278,8 54,5 1 339,1 21,3
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 45 582,5 0,0 4 556,1 0,6 1 234,4 3,2 51 373,0 0,1
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 20 290,8 0,8 15 573,9 3,6 11 209,6 3,9 47 074,3 1,1
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 71,0 18,5 271,1 13,8 354,2 9,6 696,3 7,5
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 851,3 33,3 2 566,9 15,2 1 829,6 54,1 5 247,8 17,9
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 13 257,6 4,3 3 739,1 10,2 661,1 53,0 17 657,7 2,7
24 Metallien jalostus 68 054,4 0,2 17 061,6 2,0 2 632,5 8,2 87 748,5 0,5
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 286,2 26,9 3 754,2 15,6 1 214,2 27,2 6 254,6 9,7
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 25,3 70,9 2 025,0 26,5 733,7 36,4 2 784,0 20,8
27 Sähkölaitteiden valmistus 86,3 59,0 814,5 24,8 333,9 29,8 1 234,7 17,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 849,4 22,9 3 062,0 17,0 1 454,9 16,9 5 366,3 8,8
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 328,0 26,4 501,5 37,0 262,8 73,1 1 092,4 22,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 454,8 26,7 862,6 12,1 579,0 9,4 1 896,5 7,9
31 Huonekalujen valmistus 496,2 73,5 928,9 66,4 282,7 62,5 1 707,7 39,9
32 Muu valmistus 70,1* 89,3 147,6* 80,9 22,5* 82,9 240,2 54,8
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 114,0 31,9 565,3 65,7 156,5 35,4 835,9 43,5
Yhteensä 385 186,4 0,8 128 708,6 1,5 59 746,3 5,5 573 641,3 0,8
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2008, Taulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tau_002_fi.html