Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2008

Näringsgren Bränslen TJ konfidens-
intervall, ± %
Elektricitet TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Värme TJ 1) konfidens-
intervall, ± %
Totalt TJ konfidens-
intervall, ± %
05 Kolutvinning . . . . . . . .
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas . . . . . . . .
07 Utvinning av metallmalmer 521,7 58,5 1 051,8 37,8 48,9 5,6 1 622,4 0,0
08 Annan utvinning av mineral 3 064,7 70,6 831,0 8,5 226,1 12,0 4 121,8 51,7
09 Service till utvinning . . 0,1* 138,6 . . 0,1* 138,6
10 Livsmedelsframställning 3 454,8 20,0 4 395,4 21,3 4 186,4 57,8 12 036,6 20,8
11 Framställning av drycker 675,5 11,1 618,8 21,3 876,1 16,6 2 170,3 9,6
12 Tobaksvarutillverkning . . . . . . . .
13 Textilvarutillverkning 619,0 61,7 573,3 37,2 367,6 10,5 1 559,8 26,0
14 Tillverkning av kläder 36,6 50,6 119,5 63,9 66,8* 98,1 222,9 41,6
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 33,8 77,8 59,4 67,1 34,8 72,7 128,0 20,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 8 524,6 18,8 5 977,5 10,0 11 607,6 13,8 26 109,7 7,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 216 163,3 0,5 57 654,8 1,0 18 995,0 4,0 292 813,1 0,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 197,8 19,3 862,5 32,0 278,8 54,5 1 339,1 21,3
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 45 582,5 0,0 4 556,1 0,6 1 234,4 3,2 51 373,0 0,1
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 20 290,8 0,8 15 573,9 3,6 11 209,6 3,9 47 074,3 1,1
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 71,0 18,5 271,1 13,8 354,2 9,6 696,3 7,5
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 851,3 33,3 2 566,9 15,2 1 829,6 54,1 5 247,8 17,9
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 13 257,6 4,3 3 739,1 10,2 661,1 53,0 17 657,7 2,7
24 Stål- och metallframställning 68 054,4 0,2 17 061,6 2,0 2 632,5 8,2 87 748,5 0,5
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 1 286,2 26,9 3 754,2 15,6 1 214,2 27,2 6 254,6 9,7
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 25,3 70,9 2 025,0 26,5 733,7 36,4 2 784,0 20,8
27 Tillverkning av elapparatur 86,3 59,0 814,5 24,8 333,9 29,8 1 234,7 17,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 849,4 22,9 3 062,0 17,0 1 454,9 16,9 5 366,3 8,8
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 328,0 26,4 501,5 37,0 262,8 73,1 1 092,4 22,4
30 Tillverkning av andra transportmedel 454,8 26,7 862,6 12,1 579,0 9,4 1 896,5 7,9
31 Tillverkning av möbler 496,2 73,5 928,9 66,4 282,7 62,5 1 707,7 39,9
32 Annan tillverkning 70,1* 89,3 147,6* 80,9 22,5* 82,9 240,2 54,8
Reparation och installation av maskiner och apparater 114,0 31,9 565,3 65,7 156,5 35,4 835,9 43,5
Totalt 385 186,4 0,8 128 708,6 1,5 59 746,3 5,5 573 641,3 0,8
* Uppgiften i tabellcellen är otillförlitlig eftersom talets variationskoefficient överstiger värdet 40.
. Inga uppgifter finns (inget arbetsställe ingår i urvalet)
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Nettoanskaffning

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2008, Tabell 2. Energianvändningen inom industrin efter näringsgren 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tau_002_sv.html